Til toppen

Om Teater Innlandet

BESØK: Torggata 100, 2317 Hamar

POST: Postboks 4153, 2307 Hamar

Mobiltelefon 62 59 87 20
Mail Send e-post

Teater Innlandet AS ble etablert 1. april 2010, og er et profesjonelt regionteater for Innlandet, med hovedbase på Hamar.


Teatret produserer og programmerer scenekunst og turnerer i hele Innlandet fylke.
Teater Innlandet AS eies av Innlandet fylkeskommune .


Teater Innlandet formidler både teater og dans. Repertoaret består av egenproduserte oppsetninger, co-produksjoner og gjestespill. Teater Innlandet skal i hovedsak være et turnerende teater, men kan også ha stedfaste oppsetninger på repertoaret.

Teater Innlandet er den største kunstinstitusjonen i Innlandet
Teater Innlandet har overtatt Hedmark Teaters virksomhet gjennom en virksomhetsoverdragelse.
Åpningssesongen for Teater Innlandet var høsten 2010 og offisiell markering fant sted 17. august.

 

Formål
Teater Innlandet AS har som formål å formidle profesjonell scenekunst av høy kvalitet. Teatret skal i egen regi og i samarbeid med andre aktuelle aktører produsere og programmere scenekunst og bidra til utviklingen av Innlandets kunst- og kulturliv.

 

Ambisjon
NÅ UT – TREKKE INN – LØFTE OPP

 

Mål
Teater Innlandet skal være en modig og offensiv scenekunstinstitusjon med regional og nasjonal gjennomslagskraft.

 

Identitet
Vågal – Engasjert – Til stede – Kompetent

 

Om co-produksjoner

Teater Innlandet er en aktiv co-produsent for et bredt utvalg av produksjoner med frie kompanier og enkeltstående kunstnere. Prosjektene kan være initiert av enkeltkunstnere og kompanier eller av teatret selv. 

Ingen co-produksjoner er like, og teatret bidrar med svært ulike ressurser i forskjellige prosjekter. Teatret mottar mange henvendelser om co-produksjon, og dessverre har vi bare ressurser til å gjennomføre et fåtall. Vi legger vekt på kunstnerisk kvalitet og tydelig gjennomføringsevne. I tillegg vil det alltid være en helhetsvurdering av repertoaret som avgjør hvilke prosjekter vi til syvende og sist velger å produsere.

Styret

Portrett av Geir Bergkastet

Geir Bergkastet

Styreleder

Portrett av Kari Heggelund

Kari Heggelund

Nestleder

Portrettfoto kvinne

May Brit Støve

styremedlem

Portrett av Randi Strømbu

Randi Strømbu

styremedlem

Sigmund Hagen

styremedlem

Arrangørweb