Til toppen

Om Teater Innlandet

BESØK: Torggata 100, 2317 Hamar

POST: Postboks 4153, 2307 Hamar

Mobiltelefon 62 59 87 20
Mail Send e-post

Teater Innlandet AS ble etablert 1. april 2010, og er et profesjonelt regionteater for Innlandet, med hovedbase på Hamar.


Teatret produserer og programmerer scenekunst og turnerer i hele Innlandet fylke.
Teater Innlandet AS eies av Innlandet fylkeskommune .


Teater Innlandet formidler både teater og dans. Repertoaret består av egenproduserte oppsetninger, co-produksjoner og gjestespill. Teater Innlandet skal i hovedsak være et turnerende teater, men kan også ha stedfaste oppsetninger på repertoaret.

Teater Innlandet er den største kunstinstitusjonen i Innlandet
Teater Innlandet har overtatt Hedmark Teaters virksomhet gjennom en virksomhetsoverdragelse.
Åpningssesongen for Teater Innlandet var høsten 2010 og offisiell markering fant sted 17. august.

Visjon og mål

Alle trenger et spark i sjelen

Teater Innlandet AS har som formål å være et profesjonelt teater for Innlandet og skal formidle scenekunst av høy kvalitet.

Teatret skal, i egen regi og i samarbeid med andre aktuelle aktører, produsere og programmere scenekunst og bidra til utviklingen av Innlandets kunst- og kulturliv.

Vi har som mål å være en tydelig og offensiv scenekunstinstitusjon med regional og nasjonal gjennomslagskraft.

Dette skal vi oppnå gjennom følgende delmål:

Tilby vårt publikum et repertoar med høy kunstnerisk kvalitet og bred profil.

Fokusere på lokal tilhørighet og relevans.

Bidra til utviklingen av Innlandets kunst- og kulturliv.

Være en tydelig stemme i den offentlige kunst- og kulturdebatten.

Være en attraktiv arbeidsplass.

Om co-produksjoner

Mer enn halvparten av Teater Innlandets produksjoner er co-produksjoner. Disse prosjektene kan være initiert av enkeltkunstnere og kompanier eller av teatret selv.

Ingen co-produksjoner er like, og teatret bidrar med svært ulike ressurser i forskjellige prosjekter. Teatret mottar mange henvendelser om co-produksjon, og dessverre har vi bare ressurser til å gjennomføre et fåtall. Vi legger vekt på kunstnerisk kvalitet, regional relevans og tydelig gjennomføringevne. I tillegg vil det alltid være en helhetsvurdering av repertoaret som avgjør hvilke prosjekter vi til syvende og sist velger å produsere.

Styret

Anne Enger

styreleder

Bilde av Arild Halvorsen

Arild Halvorsen

nestleder

Bilde av Sven Inge Sunde

Sven Inge Sunde

styremedlem

May Brit Støve

styremedlem

Portrett av Randi Strømbu

Randi Strømbu

styremedlem

Arrangørweb