Til toppen

Then we moved to Helsinki to make some art

bilde bilde

Del med en venn


Scenekunstnerne Hillevi Skalmerud Larsson og Jonas Kippersund tok med seg familien til Helsinki januar 2023. Under oppholdet skulle de lage en forestilling, som tok opp samtidens utfordringer sett fra kjernefamiliens ståsted.

Kjernefamilien har fått styrket fokus og betydning gjennom de siste koronaårene med lockdown, isolering og hjemmeskole. På tide og ta den opp på scenen igjen.

Igjen? Ja, den har hatt sin plass der hele tiden. Fra antikkens Medea, via Shakespeares vintereventyr til Ibsens dukkehjem, O`Neils lang dags ferd mot natt til Norèns hotelkjøkken.

Felles for disse familiene er jo at det går mer eller mindre til helvete. Og det er derfor de blir klassikere. Det gjør dem interessante.

“Alle lykkelige familier ligner hverandre, hver ulykkelig familie er ulykkelig på sin egen måte”. (Lev Tolstoj, åpningen på Anna Karenina). 

Familien Kippersund Larsson ser ikke på seg selv som ulykkelige. De satset likevel på at deres hverdag, liv og erfaringer kunne gi råstoff, byggestener, til en forestilling.

 

Vi er fire
Så vi passer akkurat i en firer
på trikken i Helsingfors
Da er det fullt
Ingen fremmede ved siden av oss
trikken slynger seg av sted
Forbi hus og parker
mennesker og biler,
busser og butikker
Trikken holder oss oppe
viser oss byen
URBANIA
Vi har hver vår plass og et stort vindu
Trenger vi noensinne
å gå av

 

Idé, manus og på scenen: Hillevi Skalmerud Larsson og Jonas Kippersund 
Musikk: Eivind Strømstad 
Regikonsulenter: Marc Svahnström og Solveig Lahland Mohn
Teknikere og prosesskonsulenter: Liv Elvira Kippersund Larsson og Signe Josefin Kippersund Larsson 
Foto og layout: Jonas Jeremiassen Tomter  

Produksjonen er muliggjort gjennom Statens arbeidsstipend for kunstnere og stipend fra FFUK.  

Text in English:

Stage artists Hillevi Skalmerud Larsson and Jonas Kippersund brought their family to Helsinki in January 2023. During their stay, they were to create a performance, which addressed contemporary challenges from the perspective of the nuclear family.

The nuclear family has gained increased focus and importance through the recent corona years with lockdown, isolation and home schooling. Time to take it back on stage.

Again? Yes, it has had its place there all along. From ancient Medea, via Shakespeare’s winter adventure to Ibsen’s doll’s house, O’Neil’s long day’s journey towards night to Norèn’s hotel kitchen.

What these families have in common is that things more or less go to hell. And that’s why they become classics. It makes them interesting.

«Happy families are all alike; every unhappy family is unhappy in its own way». (Lev Tolstoy, the opening of Anna Karenina).

The Kippersund Larsson family don’t see themselves as unhappy. Nevertheless. they believed that their everyday life, life and experiences could provide raw material, building blocks, for a performance.

 

There are four of us
So we fit exactly in a four
on the tram in Helsinki
Then it’s full
No strangers beside us
the tram winds its way
Past houses and parks
people and cars,
buses and shops
The tram keeps us up
shows us the city
URBANIA
We each have our own space and a large window
Do we ever need
to resign

Idea, script and on stage: Hillevi Skalmerud Larsson and Jonas Kippersund
Music: Eivind Strømstad
Directing consultants: Marc Svahnström and Solveig Lahland Mohn
Technicians and process consultants: Liv Elvira Kippersund Larsson and Signe Josefin Kippersund Larsson
Photo and layout: Jonas Jeremiassen Tomter

The production is made possible through the Government’s work grant for artists and a grant from FFUK.

Les mer

VARIGHET: 35 minutter

Forestillingen ble spilt i 2023

sted STEDER:
Hamar Teater

Kalender PERIODEN:  31. august-1. september 2023

Lukk

Hamar Teater

ADRESSE: Strandgata 23, Hamar

TELEFON: Tlf. 415 14 838

Besøk Hamar Teater sin nettside

Kommende forestillinger

Siste forestillinger

Arrangørweb