Til toppen

Takk Gud at du ikke skapte meg som kvinne

bilde bilde

Del med en venn


«Grunnlaget for all frihet er rådighet over egen kropp. Det motsatte er en slaves tilstand.» 

Katti Anker Møller var vår fremste forkjemper for kvinners makt over egen kropp og barns livsbetingelser. Hun fikk sin inspirasjon fra oppveksten i barndomshjemmet på Hamar; Sagatun folkehøgskole, grunnlagt i 1864 og drevet av hennes foreldre Herman og Mix Anker. 

Katti er absolutt en av Hamars, Innlandets og Norges store helter. Hennes liv er grunnlaget for Hamar Teaters og Anne Bolette Stang Eng sin monolog.  

Sentralt i monologen står foredragene Moderskapets frigjørelse og Kvindernes fødselspolitik. Dette var viktige milepæler i norsk politikk, og vakte debatt. En av de sterkeste kritikerne, Sigrid Undset, stemplet innholdet i foredragene, som «umoralsk og foragtelig indtil det uhyrlige». 

 

På scenen: Anne Bolette Stang Eng 
Musiker: Morten Strypet 
Fagkonsulent: Jens Olai Jenssen  

Produksjon: Hamar Teater  

Foto: Jonas Jeremiassen Tomter

Forestillingen er støttet av Innlandet Fylke, Hamar Kommune og Likestillingssentret  

 

Text in English:

«The basis for all freedom is control over one’s own body. The opposite is the condition of a slave.”

Katti Anker Møller was our leading proponent for women’s power over their own bodies and children’s living conditions. She got her inspiration from growing up in her childhood home in Hamar; Sagatun folk high school, founded in 1864 and run by her parents Herman and Mix Anker.

Katti is certainly one of Hamar’s, Innlandet’s and Norway’s great heroes. Her life is the basis for Hamar Teaters and Anne Bolette Stang Eng’s monologue.

Central to the monologue are the lectures Moderselskapets frigjørelse (Motherhood’s emancipation) and Kvindernes fødselspolitik (Women’s birth policy). These were important milestones in Norwegian politics, and sparked debate. One of the strongest critics, Sigrid Undset, branded the content of the lectures as «immoral and despicable to the point of outrageousness».

On stage: Anne Bolette Stang Eng
Musician: Morten Strypet
Subject consultant: Jens Olai Jenssen

Production: Hamar Theatre

Photo: Jonas Jeremiassen Tomter

The performance is supported by Innlandet County, Hamar Municipality and The Centre for Equality

Les mer

VARIGHET: 45 minutter

Forestillingen ble spilt i 2023

sted STEDER:
Hamar Teater

Kalender PERIODEN:  1. september-2. september 2023

Lukk

Hamar Teater

ADRESSE: Strandgata 23, Hamar

TELEFON: Tlf. 415 14 838

Besøk Hamar Teater sin nettside

Kommende forestillinger

Siste forestillinger

Arrangørweb