Til toppen

Paletten

bilde bilde

Del med en venn


I en liten leilighet bak kabaretscenen Paletten bor Petra og Rolf. Det har de gjort lenge. De driver stedet, og spiller kabaret hver kveld – sammen med gitaristen Strenge-Ivan. Petra synger, Rolf serverer, tryller og forteller vitser. Slik går nå dagene – og nettene. Rutiner og oppgaver formet av et langt arbeids- og samliv, i fred og fordragelighet. Men så en dag dukker en mystisk publikummer opp og etterlater seg et enda mer mystisk brev … 

Med Paletten vil Hamar Teater lage et spennende og morsomt stykke for barn om et eldre par som driver en kabaretscene. Ved å vise temaene kjønn, identitet og språk for barn gjennom mennesker som har levd en stund vil vi forsøke å gi barna en annen inngang til å reflektere over forhold i egne liv og relasjoner; gi dem referanser og bygge forståelse både for seg selv og andre i livet. 

av Jonas Kippersund

På scenen: Kim Gustafsson, Peter Kippersund og Eivind Strømstad 
Regi: Inga Live Kippersund
Musikk: Eivind Strømstad
Kostymer: Sylvia Denais

En Hamar Teater-produksjon, støttet av Hamar kommune, Dramatikkens hus og Hedmark fylke

Foto: Jonas Jeremiassen Tomter

Text in English:

Petra and Rolf live in a small apartment behind the Paletten cabaret stage. They have been doing that for a long time. They run the place, and play cabaret every night – together with guitarist Strenge-Ivan. Petra sings, Rolf serves, conjures and tells jokes. This is how the days – and nights – go by. Routines and tasks shaped by a long working and cohabiting life, in peace and tolerability. But then one day a mysterious audience member appears and leaves behind an even more mysterious letter…

With Paletten, Hamar Teater will create an exciting and funny play for children about an elderly couple who run a cabaret scene. By showing the themes of gender, identity and language to children through people who have lived for a while, we will try to give the children another entrance to reflect on conditions in their own lives and relationships; give them references and build understanding both for themselves and others in life.

by Jonas Kippersund

On stage: Kim Gustafsson, Peter Kippersund and Eivind Strømstad
Director: Inga Live Kippersund
Music: Eivind Strømstad
Costumes: Sylvia Denais

A Hamar Theater production, supported by Hamar municipality, Dramatikkens hus and Hedmark county

Photo: Jonas Jeremiassen Tomter

Les mer

VARIGHET: 45 minutter

Forestillingen ble spilt i 2023

sted STEDER:
Hamar Teater

Kalender PERIODEN:  31. august-3. september 2023

Lukk

Hamar Teater

ADRESSE: Strandgata 23, Hamar

TELEFON: Tlf. 415 14 838

Besøk Hamar Teater sin nettside

Kommende forestillinger

Siste forestillinger

Bilde ikoner

Bildegalleri

Arrangørweb