Til toppen
Ill: TEATER INN-LANDET LAB
bilde bilde

Del med en venn

TI Lab – et teaterlaboratorium!

Lurer du på hva TI Lab er?

TI Lab er et kreativt kokeri hvor alt kan skje! Ensemblet får frie kunstneriske rammer hva angår hva, hvem og hvordan, og de skal være den drivende kraften i TI Lab. Med TI Lab skal vi utfordre oss selv og vårt publikum både i form og innhold, og også gjennom de metodene vi benytter. TI Lab skal utvikle nye sceniske prosjekter og vil være en viktig del av teatrets kunstneriske utvikling.
Vi ønsker gjennom TI Lab å tråkke opp nye stier, og gjerne også sette spørsmålstegn ved vårt eget virke, for på den måten å løfte den kunstneriske samtalen både internt og i møte med publikum. Vi ønsker å gi publikum innsikt i våre prosesser, og tilrettelegge for at våre gjester kan møte former og temaer som kanskje ellers ikke hadde funnet en naturlig plass i det øvrige repertoaret.

Så, når du møter en forestilling under TI Lab-overskriften er den ikke en ferdig forestilling, i klassisk forstand, men et resultat av en kreativ, undersøkende prosess, som en del av et større kunstnerisk forskingsprosjekt.

Skuespillerensemblet består av Stian IsaksenJohn NyutstumoSunniva Du Mond NordalTom StyveAnne Guri Tvedt, Sofie Huijs og Julie Bjørnebye, og første produksjon på TI Lab var Skjæra tå seg hue i 2020. Årets produksjon er Den største festen, og premieren finner sted 19. august 2021!

Er du klar for å bli med inn i teaterlaboratoriet? 

Arrangørweb