Til toppen
Gruppebilde 10 personer på scenen

Bilde: F.v.: Teatersjef Thorleif Linhave Bamle, Margrethe Haarr (SP), Olav Urbø (SP), Even Aleksander Hagen, fylkesordfører (AP), Grunde Almeland (V), Turid Kristensen (H), Åse Kristin Ask Bakke (AP), Ingrid Sand, komitésekretær, Tage Pettersen (H) og Kathy Lie (SV)

bilde bilde

Del med en venn

Familie- og kulturkomiteen på besøk

Mandag 10. oktober hadde Familie- og kulturkomiteen satt av tid til å besøke Teater Innlandet.

Stortingspolitikerne var invitert av vår eier Innlandet fylkeskommune for å få innsikt i hva som skjer på kulturfeltet i Innlandet, og hva slags utfordringer aktørene står overfor.
Teatersjef Thorleif Linhave Bamle presenterte teatret, og komitemedlemmene ble buden på en omvisning både på og bak scenene til teatret.


Teatersjefen understreket at teatret, på lik linje med andre aktører, står overfor store utfordringer. Ettervirkningen av pandemien med fall i egeninntekter, en kraftig økning i produksjonskostnader og galopperende strømpriser, gjør betydelige innhogg i teatrets rammer. 9 år med avkortning i pris- og lønnsvekstkompensasjon, og et historisk etterslep i rammetilskuddet, gjør at Teater Innlandet står i en krevende tid. Teatret er imidlertid godt i gang med å gjenoppbygge publikumstilstrømningen og er inne i en kunstnerisk svært sterk periode.

– Verden står midt i en urolig tid, og mer enn noe annet behøver vi kulturen. Det som samler oss, bygger broer og åpner opp for levende og lyttende samtaler. Når verden og livet er i ubalanse, blir det vi lever for enda viktigere. Teater Innlandet tar sitt mandat på alvor og vi strekker hver eneste kulturkrone så langt det går, uttalte Bamle. – Teatret har omfattende turnévirksomhet. Vi reiser med alle våre produksjoner og spiller der folk bor, med de omfattende turnékostander det innebærer i landets nest største fylke.

Flere fra komiteen ga uttrykk for at de likte det de så da de ble vist rundt i verkstedene og på scenene, hvor det akkurat nå pågår prøver på Nytt land! (urpremiere 20. oktober), og Før jeg glemmer at jeg elsker deg: Jeg elsker deg (norgespremiere 17. november). På kostymeavdelingens systue fikk komiteen se både skisser og ferdige kostymer til flere av teatrets framtidige produksjoner, og på snekkerverkstedet fikk de kjenne lukten av fersk tresløyd fra tilvirkningen av scenografielementer som er på vei til prøvesalen. Komiteen møtte et teater som ligger i front av norsk scenekunst; et regionteater som satser tungt på nyskrevet dramatikk, en rekke nasjonale og internasjonale samarbeid gjennom co-produksjoner, og den nyetablerte Politisk korrekt teaterfestival – alle satsninger som har satt Teater Innlandet ettertrykkelig på det nasjonale scenekunstkartet.

Arrangørweb