Til toppen
Silhuetten av en kvinne i fargerike gardiner

Bilde: Gisle Bjørneby. Fra forestillingen Kim F (2018).

bilde bilde

Del med en venn

Teater Innlandet UNG blir del av Talent Norges nasjonale satsing

Talent Norge og Sparebankstiftelsen Hedmark har inngått et samarbeid for å sikre at de største kunst- og kulturtalentene i vår region får tilgang til gode talentprogram. Teater Innlandet, Hamar Game Collective og Fabelaktiv er de tre utvalgte institusjonene som mottar støtte!

«Dette er av enorm betydning for oss. Vi ser på dette som en anerkjennelse på et nasjonalt plan.»

Teatersjef Thorleif Linhave Bamle

Teater Innlandet UNG er et toårig talentprogram som har til hensikt å utvikle skapende kunstnere, skuespillertalenter, produsenter og designere under 25 år.

Målsettingen for talentprogrammet er å synliggjøre og løfte frem nasjonale talenter innenfor scenekunstfeltet. Talentene vil få hver sin interne og eksterne mentor, og i samarbeid med mentorene vil den enkelte få et skreddersydd opplegg for toårsperioden, med jevnlige evalueringer og kontinuerlige tilbakemeldinger. Det legges vekt på å skape trygge rammer med rom for å utfolde seg.

Alle talentene vil få sine individuelle utviklingsarenaer, men de skal også følge hverandre og jobbe frem produksjoner i felleskap. Talentprogrammet legger opp til prosjekter hvor talentene som gruppe skal utvikle, skape og realisere egne produksjoner som vil bli presentert som Teater Innlandet UNG-forestillinger. Etter avsluttende prosjekt og evaluering, vil talentene få sitt første oppdrag som profesjonelle frilansere i en av produksjonene til Teater Innlandet i 2022.

«At Talent Norge og Sparebankstiftelsen Hedmark satser i så stor grad på kunst og kultur regionalt, sender et tydelig signal til kommende generasjoner: her finnes det både arenaer og folk som er villig til å satse aktivt på dem!»

Teatersjef Thorleif Linhave Bamble

Les mer på Talent Norge sin hjemmeside:
https://talentnorge.no/nyheter/storsatsing-paa-talentmiljoeer-i-hedmark/

Arrangørweb