Til toppen
Portrett Thorleif Linhave Bamle
bilde bilde

Del med en venn

Teater Innlandet melder om økonomiske utfordringer

10 år med manglende kompensasjon for pris- og lønnsvekst rammer nå også Teater Innlandet
Publisert: 15.01.24

Som for flere andre institusjonsteatre rammer 10 år med manglende kompensasjon for pris- og lønnsvekst nå også Teater Innlandet. Over mange år har ikke de offentlige tilskuddene fra staten fulgt pris- og lønnsutviklingen. De siste to årene har denne avkortningen betydelig svekket teatrets handlingsrom, og den økonomiske situasjonen er utfordrende, både på kort og lang sikt.

På vei ut av pandemien og etter stortingsvalget i 2021 kom det tydelige politiske signaler på at institusjonene skulle styrkes etter da åtte år med avkortninger. Men fremfor å styrke institusjonene har resultatet vært kraftigere avkortninger under sittende regjering. Teater Innlandet er ekstra hardt rammet av pandemiens ettervirkninger, og vår egeninntjening har falt. Som turnerende teater, hvor det går tid mellom hvert besøk på de ulike kulturhusene, er arbeidet med å beholde eksisterende publikummere og trekke nytt publikum i salene krevende. Fallende egeninntjening og økt differanse mellom tilskudd og kostnader, skaper en svært krevende situasjon. På toppen av dette er teatret også innstilt med kutt i tilskudd fra våre eiere. Dette er ikke en bærekraftig vei videre og teatret må ta grep.

Vi må sikre teatret en sunn drift, med gode og bærekraftige løsninger. På kort og lang sikt. 

Vi skal så langt som mulig verne vårt publikumstilbud, men for 2024 får vi dessverre ikke gjennomført Politisk korrekt teaterfestival. Vi opprettholder turnéaktiviteten gjennom året med de produksjonene som er planlagt, slik at vi ivaretar vårt mandat og vårt sterke ønske om å gi publikum i hele Innlandet et profesjonelt scenekunsttilbud. Så skulle vi selvsagt gjerne besøkt flere kulturhus med flere forestillinger, men må tilpasse oss situasjonen.

I 2024 er det programmert tre kulturhusturneer og en grendehusturné som vi gleder oss til å tilby innlandspublikummet, samtidig som vi snur hver stein for å kartlegge muligheter for innsparinger og øke egeninntjeningen.

Vi ønsker publikum velkommen til teatret og ser fram til å møtes.

Arrangørweb