Til toppen
Portrett Thorleif Linhave Bamle
bilde bilde

Del med en venn

Teater Innlandet i krevende økonomisk situasjon

På et allmøte i januar ble Teater Innlandets ansatte informert om at teatret er i en krevende økonomisk situasjon. Siden da har teatret arbeidet med å identifisere tiltak som ikke berører bemanningen. Til tross for innsparinger og potensiell økning i inntjening, viser tallene at teatret må ta større grep.

Teatret må sikre en bærekraftig drift, både på kort og lang sikt. Samtidig skal publikumstilbudet opprettholdes. Med bakgrunn i dette ser ledelsen ingen annen utvei enn å kutte i faste personalkostnader.

Fredag 8. mars ble det holdt nytt allmøte på teatret hvor ledelsen informerte de i underkant av 40 ansatte om innsparingene som nå må til for å sikre en bærekraftig drift. I første omgang ønsker ledelsen, i samarbeid med tillitsvalgte, å gå i dialog med ansatte om frivillige løsninger.

-Vi ser nå dessverre ingen annen utvei enn at vi også må nedbemanne, sier direktør Mathis Junker Gran.

-Dette er en krevende situasjon for alle som jobber ved og er glade i Teater Innlandet. Vi har stort fokus på å ivareta de ansatte og å opprettholde publikumstilbudet, supplerer teatersjef Thorleif Linhave Bamle.

Et resultat av politiske prioriteringer

Som for flere andre institusjonsteatre rammer 10 år med offentlige tilskudd med manglende kompensasjon for pris- og lønnsvekst nå også Teater Innlandet. De siste to årene har denne avkortningen betydelig svekket teatrets handlingsrom, og den økonomiske situasjonen er utfordrende, både på kort og lang sikt.
Fallende egeninntjening og økt differanse mellom tilskudd og kostnader skaper en svært krevende situasjon. På toppen av dette er teatret også innstilt med kutt i tilskudd fra eierne. Dette er ikke en bærekraftig vei videre og teatret må ta grep.

Arrangørweb