Til toppen
Mann med caps
bilde bilde

Del med en venn

Statsbudsjettet kan ramme hardt

Av teatersjef Thorleif Linhave Bamle

Vi står i en krevende tid og det er ingen store overraskelser i forslaget til statsbudsjett for 2023. Forventningene har aktivt vært nedjustert av regjering og kulturminister. Det er likefullt klart at budsjettet slik det nå foreligger kan slå negativt ut for Teater Innlandet. Det samsvarer lite med regjeringens og kulturministerens ambisjoner om en styrking av det regionale kunst- og kulturfeltet. Teater Innlandet har allerede et historisk etterslep, som år etter år blir større. Som region ligger Innlandet langt etter landets øvrige regioner når det gjelder kulturkroner. Det hadde vi et håp om, selv i disse tider, at nå skulle bli noe utjevnet. Det kan imidlertid se ut til at budsjettet for 2023 slår ut i motsatt retning, og at Teater Innlandet i realiteten risikerer å ende opp med en realnedgang.

Ved at departementet velger å ta midler fra rammetilskuddet, og gi dem som tilskudd gjennom spillemidler, risikerer vi at fylkets tilsvar på 30 % blir mindre fra 2022 til 2023. Det medfører i så fall en realnedgang i våre rammer. Var det tilsiktet?

På toppen av dette får Teater Innlandet, som de fleste andre av NTOs medlemmer, i tillegg en realnedgang på om lag 1 % i sine bevilgninger. Regjeringen legger i sine egne beregninger til grunn en lønnsvekst på 4,2 % og en prisvekst på 2,8 % til neste år, mens den generelle økningen i rammetilskuddet for NTOs medlemmer i budsjettfremlegget er på om lag 2,9 %, noe som betyr en underkompensasjon av lønns- og prisvekst for niende år på rad.

Jeg hadde ingen forventninger om noen økninger i statsbudsjettet, men om vi ender opp med en realnedgang, på toppen av et historisk etterslep, vil det, om dette medfører riktighet, gå direkte utover scenekunsttilbudet i denne regionen. Det står i så fall i sterk kontrast til de uttalte målene, og rammer en allerede lite prioritert region hardt.

Thorleif Linhave Bamle

Teatersjef, Teater Innlandet

Arrangørweb