Til toppen
to kvinner med krans rundt hode

Bilde: Erika Hebbert

bilde bilde

Del med en venn

Publikumstall 2020

Annerledesåret 2020

1. april 2020 fylte Teater Innlandet 10 år. Vi kalte 2020 jubileumsåret og det var teatersjef Thorleif Linhave Bamles første år i sjefsstolen. Repertoar og planer for å feire 10 år som Innlandets regionteater var lagt, og klart til å møte publikum.

12. mars endret Norges, Innlandets og teatrets planer seg. Fra et år med fokus på feiring og nye kunstneriske retninger, ble fokus raskt flyttet til smittevern, endring av planer og å ivareta de ansatte. Vi måtte på mange måter starte helt på nytt. Forestillinger måtte utsettes, nye prosjekter ble igangsatt og noen ble gjort om til digitale visninger. Heldigvis ble det også mulig å gjennomføre levende møter mellom scene og sal, dog med godt redusert publikumskapasitet.

Vi er heldige som lever i et land hvor den store majoritet av vår befolkning er blitt enige om at kunst og kultur er en viktig og betydningsfull del av vårt samfunn.

Thorleif Linhave Bamle, teatersjef

Selv med alle endringer og restriksjoner som har preget oss det meste av dette annerledesåret, har teatret, med teatersjefen i spissen, hatt et hovedmål for øyet: Holde alle ansatte i arbeid og levere scenekunst av høy kvalitet til innlandspublikummet. Selvsagt innenfor trygge rammer.

-Vi er heldige som lever i et land hvor den store majoritet av vår befolkning er blitt enige om at kunst og kultur er en viktig og betydningsfull del av vårt samfunn. Denne oppgaven, og derigjennom vårt mandat, tar vi på største alvor, sier teatersjef Thorleif Linhave Bamle. -Til tross for stadig skiftende omstendigheter gjennom et år uten særlige muligheter til å planlegge, har alle på Teater Innlandet strukket seg langt, nettopp for å gi vårt publikum store scenekunstopplevelser, i tråd med vårt oppdrag.

-Selv i dette annerledesåret, under strenge rutiner, har vi satt kunsten i fokus. Når vi ser tilbake på dette året må jeg få berømme våre ansatte, samarbeidspartnere og eksterne kunstnere. Vi har levert høyaktuelle, modige og ettertenksomme opplevelser til publikum. Både fysisk og digitalt. Og vi kan stolt konstatere at vi har opprettholdt aktivitet og unngått permitteringer. Alle på teatret har lagt ned en enorm innsats for å få til dette, sier teatersjefen. Han fortsetter: -Det ble et veldig annerledes første år som teatersjef, men når vi nå en gang står i en slik situasjon, er jeg virkelig glad for at det er på dette flotte huset, med disse flotte menneskene, jeg arbeider.

Vi vet at teateråret 2020 også har bidratt til å gi folk noe å leve for, ikke bare av!

Thorleif Linhave Bamle, teatersjef

Publikumstall 2020

Totalt: Antall forestillinger/aktivitet: 332 | Publikum: 31889

Antall forestillinger: 306 |Publikum: 30331

Herav fysiske: 274 | Publikum: 18369

Herav digitale: 32 | Publikum: 11962

Antall formidlingsaktiviteter: 26 | Publikum: 1558

-I annerledesåret 2020 endte det totale publikumstallet på 31889 og vi gjennomførte 332 aktiviteter. Teatret er strålende fornøyd med aktiviteten og det antall mennesker vi har gitt en opplevelse og vært i kontakt med gjennom året, sier teatersjefen.

Foto: Lise Skjæraasen

Årets første premiere fant sted i Maihaugsalen på Lillehammer hvor vi startet jubileumsfeiringen med Utlendingen av Larry Shue, i Terje Strømdahls regi. En hardtslående og aktuell komedie om fremmedfrykt. Forestillingen turnerte Innlandet rundt til strålende mottakelse og gode kritikker frem til 10. mars. De siste 5 forestillingene måtte dessverre avlyses. Utlendingen ga publikum en god latter og åpnet for ettertanke rundt hvordan hver enkelt av oss møter mennesker som er annerledes enn oss selv.

En søndag i måneden gjennom hele 2020 skulle familier i Mjøsregionen få en 10-årsgave. Da ga gjengen i Plutselig Barneteater glade scenekunstopplevelser med improvisert moro til store og små i forestillingen Plutselig Barneteater. I forkant av forestillingene fikk publikum være med på barnas verksted hvor barna kunne utfolde seg med tegning, dans, bøker og andre aktiviteter, mens de voksne kunne slappe av med søndagskaffen. På grunn av koronasituasjonen måtte imidlertid flere av disse forestillingene gjøres om til digitale visninger.

I mars fikk vi besøk av teaterkompaniet NIE med den Heddapris-belønte forestillingen («Årets forestilling for ungdom» 2017) We Come from Far, Far Away (regi: Alex Byrne). En rørende og morsom forestilling om to gutters flukt fra Syria til Norge. Forestillingen rakk å gjeste flere kulturhus i Innlandet før de 3 siste forestillingene måtte avlyses.

Teater Innlandet scene i Hamar kulturhus rakk også å ta imot gjestespillene Askeladden (Teater Manu), OLBMOT/Folk (Beaivváš) og HYSJ! (Frie Radikale).

Høsten 2020 sto grendehusturné med forestillingene Mistero Buffo (av Dario Fo) og Bjørnejegerskens bekjennelser (av Berit Hedemann, co-produksjon med Den Nationale Scene) på programmet. Det så en stund mørkt ut for at denne turneen skulle kunne gjennomføres som tenkt.  Men med nøye planlegging, stort fokus på smittevern og et uvurderlig samarbeid med lokale arrangører, ble det urpremiere på ny norsk dramatikk.  Både kunstnerisk og publikumsmessig ble dette en stor suksess. Bjørnejegersken var således også dramatikerdebuten til Berit Hedemann, og endelig foreligger det en fullverdig oversettelse til norsk av Mistero Buffo – en internasjonal kulturskatt. Bak Mistero Buffo sto ringrevene Lars Erik Holter (regi) og Terje Strømdahl, som gestaltet cirka 25 roller på scenen. Bjørnejegerskens bekjennelser ble regissert av Victoria Meirik, og Kjersti Elvik ga liv til hovedkarakteren Birgit Bergemoen. Strømdahls og Elviks tur i Innlandet ble godt tatt imot; publikum var glade for endelig å kunne besøke grendehuset sitt igjen, etter måneder med få muligheter for felles kunst- og kulturopplevelser. Det gleder oss at begge forestillingene får et videre liv i 2021; Bjørnejegerskens bekjennelser hos co-produsent Den Nationale Scene i Bergen, og Mistero Buffo gjester Nationaltheatret i Oslo.

Mars skulle også by på norgespremiere på lyrisk og brutal dramatikk av den britiske prisvinnende dramatikeren Zinnie Harris: Møt meg ved morgengry. Skuespillerne Ingjerd Egeberg og Ine Jansen og regissør Terje Strømdahl hadde to uker igjen til premiere da landet stengte. Nå blir det premiere i mai 2021 og turné i Innlandet til høsten.

Fra oktober 2020 til februar 2021 skulle det virkelig feires, med jubileumsforestillingen Den finast eg veit – en teaterkonsert basert på Hellbillies’ låter. Denne måtte utsettes til høsten 2021, men da skal endelig regissør Frank Kjosås og teatrets skuespillere få lage sin festforestilling til innlandspublikummet med fullt band på scenen.

Da koronaen satte sitt preg på verden, Norge og Innlandet i mars måtte den nye sjefen og hele teaterhuset kaste seg rundt og tenke nytt. Teatret ønsket inderlig å fortsette å tilby publikummet kunstopplevelser. Teatrets nyansatte dramaturg Jørgen Strickert skrev dermed Koronamonologene. Årets første urpremiere på ny norsk dramatikk. I fem monologer ble det reflektert rundt den nye virkeligheten.

Teatret skulle bidra med danseforestillingen En…som (co-produksjon med Panta Rei danseteater) under hele Norges teaterfestival Heddadagene i juni, men da festivalen ble avlyst valgte vi å vise forestillingen digitalt. Vi tok også opp igjen og filmet Guddommelig galskap – et teaterkåseri om Knut Hamsun, av og med John Nyutstumo, Plutselig Barneteater ble gjort om til direkte-streaming og historiens første TI Lab-produksjon, Skjæra tå seg hue ble live TV-show. På planen i det nye fylkets første leveår sto også podkasten Jakten på Innlandet, med Kari Slaatsveen. Prosjektet var dessverre ikke gjennomførbart på grunn av pandemien, så med noen justeringer så podkastserien Teaterfolk dagens lys. Den fikk sine første 6 episoder på våren, og sesong 2 ble en del av høstrepertoaret.

Foto: Atle Auran

Det var mer å feire i 2020, nemlig Kjell Aukrusts 100-årsjubileum! Dette markerte vi med vår aller første TI Lab-produksjon. TI Lab ble etablert som del av teatrets kunstneriske utvikling. Det nytilsatte skuespillerensemblet skal, hvert år, under overskriften TI Lab utvikle nye sceniske prosjekter. Ensemblet får frie kunstneriske rammer hva angår hva, hvem og hvordan, og de skal være den drivende kraften i TI Lab. Som teater skal vi med TI Lab våge å utfordre oss selv og vårt publikum både i form og innhold, og også gjennom de metodene vi benytter. Skjæra tå seg hue ble teatrets hyllest til Kjell Aukrust og kreativiteten. Et ellevilt persongalleri med fargerike karakterer Kjell Aukrust aldri har skrevet om, tok oss med på en absurd reise i nok en ny urpremiere på ny norsk dramatikk.

Med utsettelse av Den finast eg veit åpnet det seg for en ny produksjon i høsthalvåret, og valget falt på Julius Cæsar (Brutus’ tragedie) (av William Shakespeare) i Angelina Stojčevskas storslåtte og frekke versjon. Den gamle klassikeren ble høyaktuell denne høsten med sine paralleller til et annet mektig rike som sto, og fortsatt står, i fare for å falle i grus. Disse parallellene til nåtiden er slående. Med sin aktualitet og modighet ble forestillingen en stor suksess. Det ble 16 forestillinger i 2020 til begeistring for både kritikere og publikum. Julius Cæsar (Brutus’ tragedie) har i nasjonale medier også blitt framhevet som et av teaterhøydepunktene i 2020.

Co-produksjonene Vesleblakken (co-produksjon med Teater Grimsborken), Du har stor mage (co-produksjon med Turnékompaniet) og Bertil og Borte (co-produksjon med Fryd scenekunst) har fortsatt å glede barn i og utenfor Innlandet dette året. Danseforestillingene En…som (co-produksjon med Panta Rei danseteater) har også turnert i 2020.

2020 var Teater Innlandets første år med et utvidet ensemble på huset. Etter en grundig audition som nådde ut nasjonalt, kunne teatret ønske Anne Guri Tvedt, Sunniva Du Mond Nordal og Stian Isaksen velkommen til teatret! Sammen med Tom Styve (forlenget åremål) og John Nyutstumo (fast skuespiller) utgjør de nå ensemblet ved Teater Innlandet.

I 2020 inngikk vi også et samarbeid med Talent Norge og Sparebankstiftelsen Hedmark om et talentutviklingsprogram ved teatret, nemlig TI Ung. TI Ung er et toårig program for unge talenter innen scenekunst, med fire plasser. Det var over 90 søkere til satsingen, og gjennom høsten har utvelgelsesprosessen pågått. De fire talentene som ble plukket ut ble presentert for pressen og omverdenen for øvrig i et eget “Talentbad” rett før jul, og de er alle i gang med sitt arbeid ved teatret fra januar 2021. Daria Glenter, dramatiker, Julie Bjørnebye, skuespiller, Sofie Huijs, skuespiller og Ingrid Hundsal, produsent skal gjennom sitt arbeid her få utvikle seg i samspill med husets ansatte, delta i prosjekter som inngår i teatrets ordinære drift, og arbeide frem egne prosjekter. Hvert talent får egne veiledere, interne og eksterne, og har stor mulighet til å forme sitt eget løp. Teatret har med dette en kunstnerisk stab på hele 12 ansatte for de neste to årene.

2020 tillot naturlig nok ikke etablering av nye større økonomiske samarbeid, men talentsatsingen TI Ung ble til, hvor Talent Norge og Sparebankstiftelsen Hedmark bidrar tungt, og også Sparebank1 Østlandets bidrag til å kunne vise danseforestillingen En…som digitalt, var kjærkomment. Vi har startet et samarbeid med Hamjern Eiendom om lagring av scenografi og teknisk utstyr, og vi gleder oss til å møte de ansatte der til felles scenekunstopplevelser gjennom våre forestillinger. Vi har fått videreføre Sparebankstiftelsen Hedmarks billettfond også i 2020, og selv om det har vært begrenset hvor mange skoleklasser som har kunnet møte opp på forestillinger, har interessen omkring billettfondet vært stor. Vi gleder oss også over at vi fortsatt er med på å tilby alle innehavere av Kulturkort for ungdom i vårt fylke sterkt rabatterte billetter til alle våre forestillinger. Også Aktivitetskort for vanskeligstilte har vært mulig å bruke på utvalgte forestillinger, og vi har jobbet for å videreføre det gode samarbeidet med de ulike folkehøgskolene i regionen som har scenekunst på timeplanen. Antallet teaterambassadører har økt kraftig i 2020, og vi er nå oppe i en gjeng på ca. 150 fantastiske teatergjengere rundt om i Innlandet som til enhver tid arbeider aktivt og engasjert for å spre ordet om våre forestillinger, i sine nettverk.

I annerledesåret 2020 endte det totale publikumstallet på 31889 og vi gjennomførte 332 aktiviteter. Teatret er strålende fornøyd med aktiviteten og det antall mennesker vi har gitt en opplevelse og vært i kontakt med gjennom året.

Thorleif Linhave Bamle, teatersjef

-At vi skulle nå ut til så mange mennesker med scenekunst dette året, var ingen selvfølge i et år med store begrensninger, sier teatersjefen. -Særlig har vi lagt merke til den gleden innlandspublikummet har vist for våre forestillinger og arbeid. Det har betydd mye å få bekreftelse på at vårt arbeid har betydning. Så vil vi nok se større konsekvenser av den pågående pandemien i 2021, og jeg tror det vil ta tid før vi igjen nærmer oss en normalsituasjon for oss som turnerende teater. Men vi skal også i fortsettelsen strekke oss langt for å ivareta vårt mandat med å gi innlandspublikummet store kunstneriske opplevelser.

Vi begynte 2021 med workshop for skrivende utøvere i regionen og fortsetter å vise Julius Cæsar (Brutus’ tragedie) ut januar. Videre har vi startet produksjon av nye forestillinger, den første med premiere 25. februar: Fuglefesten.

-Vi må anta at vårt arbeid videre utover 2021 vil bli påvirket av den pågående koronasituasjonen, men jobber stadig målrettet, mot lysere tider, sier teatersjefen. -Så tror vi at vi kan gjøre hverdagen litt lettere med våre kunstopplevelser. Vi vet at teateråret 2020 også har bidratt til å gi folk noe å leve for, ikke bare av!

Arrangørweb