Til toppen
bilde bilde

Del med en venn

Produksjonskostnader 2023

Teatrets regnskap for 2023 viser kostnader fordelt på produksjonskostnader, lønnskostnader, avskrivninger og andre driftskostnader.

De største kostnadene ved å produsere scenekunst av høy kvalitet er lønnsmidler til faste ansatte og engasjerte kunstnere og teknisk personell. De aller fleste som jobber ved Teater Innlandet har stillinger som er direkte knyttet til å produsere og turnere med forestillingene som produseres.

Posten «produksjonskostnad» i regnskapet viser derfor bare en del av alle kostnader knyttet til produksjon og turnévirksomhet. Posten i regnskapet viser 6,5 MNOK; når vi legger til lønnen til engasjerte på produksjoner og turnékostnader er summen 12,3 MNOK.  I tillegg jobber de fast ansatte i produksjonsavdeling, teknisk avdeling, kostymeavdeling, markedsavdeling og salgsavdeling med å produsere, turnere med og nå ut med forestillinger. Teatret har en liten administrasjonsavdeling med fire ansatte, som jobber med støttefunksjoner som lønn, økonomi og drift.

Arrangørweb