Til toppen
bilde bilde

Del med en venn

Ny visuell identitet og hjemmeside

For å forbli relevant og synlig har Teater Innlandet nå fornyet sin visuelle identitet.

Teater Innlandet kan i 2020 feire 10 år som Innlandets regionteater. I løpet av disse årene har vi reist dit folk bor, i hver eneste kommune i Innlandet, med klassikere, dans, ny norsk dramatikk og familieforestillinger. Vi har besøkt kulturhus, skoler, grendehus, barnehager og andre arenaer med egenproduserte og co-produserte forestillinger. Fra opprettelsen i 2010 har teatret hatt stort fokus på relevans, i alle deler av sitt virke; Alle trenger et spark i sjelen!

For å forbli relevant og synlig har Teater Innlandet nå fornyet sin visuelle identitet. Men selv om vi fornyer oss er det viktig at publikum hele tiden kjenner oss igjen. Og selv om både innhold og utseende endrer seg med tiden skal vi ha en igjenkjennbar visuell signatur.

Det skal synes at vi er et teater i utvikling og at vi har tatt en lokal, regional og nasjonal posisjon som kulturaktør.

Den gule fargen har blitt en sterk identitetsmarkør for Teater Innlandet – den skal bli enda tydeligere! Gult gjør en glad, gult er friskt, optimistisk og energisk, men det er også fargen for klokskap og intellekt.

Vårt mål er at når publikum ser teatrets gulfarger skal de umiddelbart forstå at Teater Innlandet er på vei til et kulturhus eller grendehus nær seg

I tillegg til det gule, kommer svart og hvitt som tilleggsfarger – farger som også er sterke samtidssignaler, er praktiske i bruk og som gir god kontrast og tydelighet.

Mer av teatrets kommunikasjon blir ikonbasert. Det er tegn i tiden – det har med universell utforming å gjøre, men også at folk har blitt så travle; ikonene bryter opp stoffet og er lettere å oppfatte enn lange rader med tekst. Man kan kjenne igjen ikonene på de forskjellige flatene – det blir lettere å få med seg detaljer som spillested og spilletider. Ikoner har dessuten dekoreffekt.

I denne spennende prosessen har Teater Innlandet samarbeidet med designbyrået Tweed. I prosessen har det vært et stort fokus på publikum, og publikummere har bidratt med sine synspunkter på Teater Innlandet spesielt og teater generelt. Samtalene med publikum har vært spesielt viktig i utformingen av det nye nettsiden vår.

God fornøyelse!

Arrangørweb