Til toppen
Fire kvinner med blomsterbuketter
bilde bilde

Del med en venn

Møt TI Ung-talentene!

I samarbeid med Talent Norge og Sparebankstiftelsen Hedmark har vi opprettet Teater Innlandet Ung. TI Ung er et toårig program for unge talenter innen scenekunst, med fire plasser.

Utvelgelsesprosessen har pågått i høst, og tirsdag 15. desember ble de fire talentene presentert ved tidenes første såkalte «TALENTBAD», morsomt og godt ledet av teatrets dramaturg Jørgen Strickert.

Vi har med dette gleden av å ønske Daria Glenter, dramatiker, Julie Bjørnebye, skuespiller, Sofie Huijs, skuespiller og Ingrid Hundsal, produsent, velkommen til oss og Innlandet!

Talentbadet ble strømmet på vår Facebook-side 15.12.20, og du kan se det her.
Håkon Samuelsen fra Talent Norge, Kristin Vitsø Bjørnstad fra Sparebankstiftelsen Hedmark og teatersjef Thorleif Linhave Bamle holdt taler, og det vanket blomster og lykkeønskninger.

Talentene skal gjennom sitt arbeid ved teatret få utvikle seg i samspill med husets ansatte, delta i prosjekter som inngår i teatrets ordinære drift, og arbeide frem egne prosjekter. Hvert talent får egne veiledere, interne og eksterne, og har stor mulighet til å forme sitt eget løp. Oppstart er 4. januar 2021.

Totalt kom det inn 90 søknader, og alle har vært gjennom intervjuer og audition etter først å ha sendt inn motivasjonsbrev, samt CV. Valget er tatt etter en samlet vurdering ved de ulike fagutvalgene, og etter enstemmige innstillinger mener vi å ha funnet de ypperste talentene og som svarer best til det TI Ung tar mål av seg å være. Eksterne som har bistått teatret i utvelgelsen er Simen Formo Hay, Camara Lundestad Joof og Demian Vitanza.

Vi gleder oss stort over å få ta imot Daria, Julie, Sofie og Ingrid hos oss, og ser fram til hvordan vi skal prege hverandre de neste to årene.

Teatersjef Thorleif Linhave Bamle

Talentene vil bli grundig presentert etter oppstarten i januar, men alle fire har fullført relevant utdannelse tilsvarende bachelorgrad, og har også opparbeidet seg relevant arbeidserfaring. Både Sofie og Julie har røtter i Innlandet, og også Daria og Ingrid ser fram til å bli innlendinger. De uttalte i tirsdagens samtale at de gleder seg til å bli kjent med teatret, innlandspublikummet og scenekunstmiljøet vårt. De vil gjennom TI Ung arbeide på engasjement for teatret, og ha fast lønn i toårsperioden, og alle fire planlegger å flytte til regionen.

Teater Innlandet ønsker å satse målrettet på nye talenter, og vi mener at muligheten til å utvikle seg over tid i trygge rammer er en forutsetning for å få en god start på et liv innen scenekunsten. Teatret har tro på at møtet mellom det etablerte og nye stemmer kan føre til en gjensidig utvikling og styrking av vårt felt i vår region. 

Teatersjef Thorleif Linhave Bamle

Du kan lese utlysningen som gikk ut her.

Arrangørweb