Til toppen

Labyrint

bilde bilde

Del med en venn


En poetisk, musikalsk odyssé gjennom et mørklagt landskap der unntakstilstanden er opphøyd til å bli den nye normalen.

Labyrinten som åsted, tilstand, erkjennelsesprosess og bilde av verden danner utgangspunktet for Karawanes prosjekt, Labyrint.

Karawane ble dannet av Anette Röde Hagnell og Chris Erichsen våren 2019. Det vokste ut av et musikalsk samarbeid som har fått et stadig mer visuelt uttrykk og et scenisk samarbeid som har fått et stadig mer musikalsk uttrykk.

Karawane er et nomadisk prosjekt som inngår nye allianser ved hvert stoppested. I Labyrint skrur de seg inn i et kraftfullt visuelt univers i samarbeid med billedkunstneren Sigvei Ringvold. Ringvolds arbeid handler om nedbrytning som forutsetning for ny tilblivelse: Spor etter menneskelige handlinger og naturens vekst blir kombinert med funne objekter, bruksting og avfall fra vår høyteknologiske kultur. Disse bringes inn i et mørkt rom hvor vi oppdager dem på nytt, i et annet lys.

I dette rommet beveger Anette Röde Hagnell seg – lenger og lenger inn i labyrinten. Via poetiske visualiseringer i sine tekster, går hun inn mørket. Vi dras med i en tankestrøm framført med ekspressiv vokal, omsluttet av lydbildene og musikken til Chris Erichsen og Snorre Sjønøst Henriksen.

Karawane har spilt Labyrint i et rått rom på Spriten kunsthall i Skien, ved siden av Inghild Karlsens rødøyde hunder på Bomuldsfabriken i Arendal og i en høylofta verkstedhall på Teaterfestivalen i Fjaler.

På Politisk korrekt teaterfestival inntar Labyrint Teater Innlandets hovedscene, som transformeres til et rom du aldri har opplevd før.

Tekst, musikk, vokal, trekkspill: Anette Röde Hagnell
Musikk, diverse instrumenter: Chris Erichsen
Musikk og lydarbeid: Snorre Sjønøst Henriksen
Rom, scenografi, kostyme: Sigvei Ringvold
Lyd: Truls Hannemyr
Lysdesign/teknikk: Yasin Gyltepe
Tekstkonsulent: Kjersti Wold
Utsideøye: Tor Arne Ursin

Foto: Hans Petter Eliassen

Produsert av Karawane i co-produksjon med Grenland Friteater 

Støttet av Norsk Kulturråd 

Nettside: Karawane1.blogspot.com 

 

 

«Anette Röde Hagnell og Chris Erichsens scenekunstprosjekt Labyrint foregår nær sagt i sanntid i en midtkrigskrise. Forestillingen er blitt et mørkt men bærekraftig kunstprosjekt i post-covidtid. Labyrinten som bilde av verden. (…) Treffer med millimeterpresisjon på sin samtid».

Marianne Solberg, Telemarksavisa (Terningkast 6).

 

«Et originalt og sjeldent prosjekt som fortsatte å resonnere i meg lenge etterpå».

Judith Dybendal, Scenekunst.no

 

Text in English:

A poetic, musical odyssey through a darkened landscape where the state of emergency has been elevated to become the new normal.

The labyrinth as crime scene, condition, cognitive process and image of the world forms the starting point for Karawane’s project, Labyrint.

Karawane was formed by Anette Röde Hagnell and Chris Erichsen in the spring of 2019. It grew out of a musical collaboration that has gained an increasingly visual expression and a scenic collaboration that has gained an increasingly musical expression.

Karawane is a nomadic project that forms new alliances at each stop. In Labyrint, they immerse themselves in a powerful visual universe in collaboration with visual artist Sigvei Ringvold. Ringvold’s work is about decomposition as a prerequisite for new creation: Traces of human actions and nature’s growth are combined with found objects, objects of use and waste from our high-tech culture. These are brought into a dark room where we discover them over again, in a different light.

In this room, Anette Röde Hagnell moves – further and further into the labyrinth. Via poetic visualizations in her lyrics, she enters the darkness. We are drawn along in a stream of thought performed with expressive vocals, surrounded by the soundscapes and music of Chris Erichsen and Snorre Sjønøst Henriksen.

Karawane has played Labyrint in a raw room at Spriten art gallery in Skien, next to Inghild Karlsen’s red-eyed dogs at the Bomuldsfabriken in Arendal and in a high-ceilinged workshop hall at the Theater Festival in Fjaler.

At the Politically Correct Theater Festival, Labyrint occupies Teater Innlandet’s main stage, which is transformed into a space you have never experienced before.

Text, music, vocals, accordion: Anette Röde Hagnell
Music, various instruments: Chris Erichsen
Music and sound work: Snorre Sjønøst Henriksen
Room, scenography, costume: Sigvei Ringvold
Sound: Truls Hannemyr
Lighting design/technique: Yasin Gyltepe
Text consultant: Kjersti Wold
Outside eye: Tor Arne Ursin

Photo: Hans Petter Eliassen

Produced by Karawane in co-production with Grenland Friteater

Supported by the Norwegian Culture Council

Website: Karawane1.blogspot.com

Les mer

VARIGHET: 45 minutter

Forestillingen ble spilt i 2023

sted STEDER:
Hamar kulturhus

Kalender PERIODEN:  1. september-1. september 2023

Lukk

Hamar kulturhus

ADRESSE: Torggata 100, 2317 HAMAR

TELEFON: 62 56 18 50

PARKERING: Hamar kulturhus har ikke egne parkeringsplasser, men det finnes plasser i nærheten. Parkeringshuset på Vestre Torg ligger nært opptil, og du kan også parkere ved Skibladnerbrygga eller på åttemetersplanet, retning Hamar stasjon. Parkering i Hamar er mot avgift. Se oppslag på den enkelte parkeringsplass for priser og betingelser.

SERVERINGSTILBUD: Restauranten Satelitten ligger i bygget, og har en stor meny. Det er også salg av kioskvarer på forestillingene.

ANNEN INFORMASJON: Hamar kulturhus ligger i Hamar sentrum ved Stortorget, ca 8 minutters gange fra Hamar jernbanestasjon og ca 10 minutters gange fra Hamar skysstasjon.

Besøk Hamar kulturhus sin nettside
Hamar kulturhus

Kommende forestillinger

torsdag

5. sep.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

lørdag

7. sep.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

søndag

8. sep.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

torsdag

12. sep.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

fredag

13. sep.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

lørdag

14. sep.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

onsdag

16. okt.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

torsdag

17. okt.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

lørdag

19. okt.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

torsdag

31. okt.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

lørdag

2. nov.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

søndag

3. nov.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

onsdag

6. nov.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

torsdag

7. nov.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

lørdag

9. nov.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

onsdag

13. nov.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

torsdag

14. nov.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

lørdag

16. nov.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

Siste forestillinger

Arrangørweb