Til toppen

Elisabeth Thorsen

Elisabeth Thorsen er prest og forfatter og arbeider som Bymisjonsprest i Tøyenkirken i Oslo. Hun er utdannet Cand. theol. fra Universitetet i Oslo, høsten 1991, Ped. sem. fra Universitetet i Oslo våren 1992 og ved praktisk teologisk seminar, høsten 1992. Elisabeth skriver sakprosa for Gyldendal og Universitetsforlaget, og skjønnlitteratur for Vigmostad og Bjørke, hvor hun også er forlagsredaktør.
Elisabeth har 30 års erfaring som prest, og de siste 20 årene har hun hatt sitt daglige virke ved Oslo domkirke. Som ledende domkirkeprest har hun arbeidet for at byens hovedkirke skal være åpen og tilgjengelig for alle som søker den. Hun har hatt ansvar for store prosjekter knyttet til kunst, kultur, debatt og samfunnsliv, og har ledet domkirkens visjons- og kommunikasjonsarbeid. Før Elisabeth kom til domkirken, var hun vikarprest på Hamarøy og Finnskogen, gateprest i København, sykehjemsprest på Romsås, døveprest for Østlandet, og timelærer ved Det teologiske Fakultet og Menighetsfakultetet. I 2021 ga hun ut romanen «Komposisjoner av lys». 

Tre felt har fulgt Elisabeth gjennom hennes arbeid med teologi og forkynnelse. Disse tre områdene meislet hun ut allerede under studietiden, og gjenspeiles i hennes valg av fordypningsområder den gang: I sin hovedoppgave i Det nye testamente (1989), skrev hun om forståelsen av «helvete» i Matteusevangeliet. I hovedoppgaven i Systematisk teologi (1991), skrev hun om hvordan en teologisk etikk kan møte utfordringene fra homofile og lesbiske. I sidefagsoppgaven i Det gamle testamente (1992), skrev hun om visdommen i Jobs bok. Motivasjonen for å gå inn i disse fagfeltene lå i at det syntes umulig å snakke med andre om tro om hun ikke også kunne gå inn og diskutere det eksistensielle rundt døden og etterlivet, modernitetens utfordringer når det gjelder synet på seksualitet, og hva slags visdom Jobs bok kan representere i møte med livet, det tragiske og lidelsen.  

Publikasjoner i utvalg: 

2021 «Den gamle mannen og håpet», Litterært essay i Vendepunkter Kalliope forlag, redaktør Siri Meyer.  

2021: «Komposisjoner av lys» roman utgitt på Vigmostad og Bjørke. 

2019 «HAROLD BLOOM, Mellom destruktiv representasjon og pågående skaperkraft», Litterært essay i AGORA, redaktør Kaja Schjerven Mollerin. 

2010 Litterært essay i BØYGEN 01/10: «Å lese kristendom som et rhitzom. Eller: Å gjøre teologi med Julia Kristeva.»  

2010 Litterært essay i RETTFERDIGHET (antologi, Utgiver: Universitetsforlaget): «Salige er de fattige. Himmelriket er deres». 

Prosjekter i utvalg: 

2021 – «Pust meg fram». Tverrfaglige kunstprosjekt, i samarbeid m Lise Bjørne Linnert, Øyvind Jørgensen, Hege Gabrielsen, Biniam Gezai og innsatte Ullersmo fengsel 

2021 Diverse bokbad knyttet til min roman «Komposisjoner av lys», Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes, Larvik, Rena, Lom, Åsgårdstrand 

2021 – 2014 Arrangør av egenutviklet skriveverksted: I løpet av perioden holdt hun til sammen elleve skrivekurs på Ullersmo landsfengsel, Ila sikringsanstalt og Støttesenter mot incest. 

2019 Dialogbasert foredrag om Bergmann og tro, sammen med Tonya Madsen, Film og psykoanalyse, Cinemateket, Oslo, 2019  

2018 Dialogprosjekt med Julia Kristeva i regi av «Cultural Crossings of Care», UiO. 

2018 Dialogbasert foredrag om død og sykdom, sammen med Margreth Olin, Norsk psykoanalytikerforening, Litteraturhuset 

2017 Dialogbasert foredrag om sorg, sammen med Marit Kamøy, åpent seminar, Litteraturhuset  

2015 Dybdeintervju i boka «Meningen med livet» av Alf van der Hagen. 

2015 – 2008 Prosjektleder for samarbeidsprosjekt med Jon Fosse, Hans Mathiesen og Magne Draagen: Om melankoli og tro, og behovet for personlige, fysiske uttrykk. Samarbeidet resulterte i sangsyklusen «Lysande mørker», fremført ved gjenåpningen av Oslo domkirke i 2010, samt boken «Lysande mørker» der Fosses dikt inngår sammen med et essay og et forord av meg. Utgiver: Oslo domkirke, 2015.  

2014 Foredrag om Freud og teologien, Norsk psykoanalytikerforening, Litteraturhuset 

Foredrag om offer i psykologien, litteraturen og bibelen, Oslo internasjonale kirkemusikkfestival 

Pågående prosjekter: 

De siste to årene har Elisabeth hatt permisjon fra domkirken, og arbeidet med følgende prosjekter: «Pust meg fram!», performance, utstilling og skriveverksteder i samarbeid med innsatte ved Trondheim og Ullersmo fengsler, oversettelse og innstudering av Evangeliet etter Jesus, Himmelens Dronning for Teater Innlandet, redaktør for kunstmagasinet «Julenatt» (for Vigmostad og Bjørke), en bok om døden (for forlaget Gyldendal).  

Høsten 2022 kommer hun ut med to bøker: «Presten, psykologen og gærningen. Samtaler gjennom år» (for Universitetsforlaget), og «Vær hilset, Maria! Samtaler med biskop Solveig Fiske om livet, troen og kunsten» (for Hamar bispedømme). 

Leter du etter en annen aktuell kunstner?

Se alle kunstnere her
Arrangørweb