Til toppen
Ren tekst: DUS Den unge scenen
bilde bilde

Del med en venn

Invitasjon til DUS 2022-2023

Vil din ungdomsteatergruppe være med på DUS 2022-2023?  

Den unge scenen (DUS) ble opprettet i 2004 for å heve nivået på ungdomsteater i Norge.  

Gjennom DUS kan din teatergruppe spille nyskrevet dramatikk for ungdom, og bli med på regional DUS-festival hos Teater Innlandet i februar, med ungdommer fra hele Innlandet. I tillegg inviteres en av gruppene på den regionale festivalen til å spille på Det Norske Teater under nasjonal DUS-festival i mai.   

Året 2022-2023 kan din gruppe enten jobbe med et DUS-manus, eller jobbe fram en forestilling som følger noen gitte kriterier (mer info kommer). Manus blir utsendt de påmeldte gruppene i løpet av mai måned. Årets dramatikere er blant andre: Malmfrid Hallum, Rolf Kristian Larsen, Amy Black Ndiaye, Birgitte Larsen og Brynjulf Jung Tjønn.  

Kriterier for deltagelse på regional festival på Hamar, 3.-5. februar:   

  • Gruppas medlemmer må være mellom 13 og 19 år 
  • Instruktøren skal være med på 1-2 seminar arrangert av DUS nasjonalt    
  • Gruppene mottar ikke produksjonsstøtte, men får dekket utgifter i forbindelse med seminarer og festivaler i regi av DUS. 
  • Premiere på forestillingen må være før 3. februar 2023 
  • Gruppa må delta på regional festival på Hamar 3.-5. februar 2023 
  • En av gruppene i regionen blir invitert til å spille på nasjonal festival i Oslo, 11.-14. mai 2023. Man må være tilgengelig for å stille denne perioden.  

Påmelding innen mandag 9. mai 2022 til: ida.vik@teaterinnlandet.no 

Dersom flere enn 8 grupper melder sin interesse, vil de som melder seg på først prioriteres. Utover dette, forbeholder Teater Innlandet seg retten til å velge ut hvilke grupper som får delta.  

Ta kontakt med regional leder for DUS, Ida Marie Vik, tlf 976 55 705, dersom du har spørsmål. For mer info: Se www.dus.as 

Vennlig hilsen 

Thorleif Linhave Bamle 

Teatersjef, Teater Innlandet 

Arrangørweb