Til toppen
bilde bilde

Del med en venn

Hvem er hvem i Drikkegildet?

Verdenshistoriens mest kjente nachspiel? Eller beskriver Platons «Symposium» kanskje mer en dagen derpå-samling, som på grunn av svært tung bakrus endte opp som det reneste avholdsarrangementet? Uansett – det er store og viktige navn involvert her.
Men hvem var de egentlig, de som deltok i dette gildet? Et gilde som, til tross for tittelen, altså ble fullført uten nevneverdig mye drikking? Her følger en oversikt over persongalleriet som er med i Teater Innlandets versjon av Drikkegildet, skrevet ganske fritt etter Platons 2400 år gamle «Symposium».

Av Arve Fuglum | Publisert: 10.01.24

Agathon (Mari Amalie Hove)

Født ca. 448 f.Kr. – død ca. 401 f.Kr
Agathon var en tragedieforfatter, og årsaken til at hele gjengen i Drikkegildet var samlet. Det var nemlig han de skulle feire, siden han nettopp hadde vunnet pris for sin første tragedie under festivalen Lenaia i 416 f.Kr.

Alle Agathons verker er gått tapt, så vi må ta Platons ord for god fisk når det gjelder hans litterære kvaliteter. I tillegg dukker han opp som figur i Aristofanes’ komedie «Kvinnene i folkeforsamlingen»

Platon framstilte Agathon som en kjekk, ung mann. Pent kledd, dannet og med gode manerer, og som var opptatt av moter og rikdom.

Faidros (Phaedrus) (Francisco Kalle Navarro)

Født ca. 444 f.Kr. – død ca. 393 f.Kr.
Faidros var en aristokrat, født inn i en velstående familie fra Athen. Han skal ha vært fetter av Platons stebror Demos. I sin ungdom var han en del av den unge intellektuelle kretsen i Athen, og han interesserte seg spesielt for astronomi, mytologi og naturvitenskap.

Faidros skal ikke ha utgitt egne verk, men tilhørte etter hvert Sokrates’ innerste krets. Han skaffet seg et navn for ettertiden gjennom Platons dialog som bar hans navn. Her er han en viktig samtalepartner for Sokrates.

I 415 f.Kr. ble han tiltalt for å ha vanhelliget de elevsinske mysterier, fikk alle sine eiendeler konfiskert og måtte flykte fra Athen.

Aristofanes (Joachim Joachimsen)

Født ca. 450 f.Kr. – død ca. 385 f.Kr.
Aristofanes er regnet som en av de viktigste greske komediedramatikerne. Han skrev komedier for de store festivalene Lenaia og Dionysia, og hans samlede produksjon skal ha vært på 40 verk. Kun 11 av dem er bevart, men hans stykker er de eneste som er igjen av den eldre greske komediediktingen.

Mye av det han skrev var politisk, fylt med satire om kjente athenere. Dette førte til at han stadig ble trukket for retten, beskyldt for ærekrenkelser.

Av hans mest kjente, bevarte komedier finner vi blant annet Froskene, Fuglene og Lysistrata.

Sokrates (Tone Oline Knivsflå)

Født ca. 470 f.Kr. – død 399 f.Kr.
Den mest kjente av dem alle? Filosofen fra Athen som ses på som grunnleggeren av den humanistiske filosofi, som setter mennesket og dets samfunn i sentrum.

Hans gode ettermæle kommer til tross for at han ikke skrev noe som helst selv. De viktigste kildene til informasjon om Sokrates kommer via Platons og Xenofons’ dialoger, samt Aristofanes’ skuespill. I Xenofons symposium fortelles det at Sokrates kun hengir seg til én ting – den viktigste beskjeftigelsen en mann kan holde på med: Å filosofere.

Sokrates skal ha vært en sosial type. Godt humør, glad i å drikke og med svært gode talegaver. Hans trang til å stille folk nærgående og ubehagelige spørsmål fikk nok frambragt mange svar som gjorde både ham og andre klokere, men det skaffet ham også trøbbel. På sine eldre dager havnet han i veldig store problemer, siden myndigheter og sofistene mente at Sokrates påvirket ungdommen på en negativ måte. Han ble tiltalt, dømt og fikk valget mellom å dø eller å bli forvist fra Athen. 70 år gammel så han åpenbart på forvisning som en verre straff enn døden, så han valgte giftbegeret.

Eryximakos (Anne Guri Tvedt)

Født ca. 440 f.Kr – død …?
Eryximakos er den i gjengen vi vet minst om, og det meste vi kan om ham er det som beskrives av Platon i «Symposium». Nøyaktig når han ble født, og når han døde, er det vanskelig å finne ut av.

Men – han var lege, og skal også ha vært en nær venn av Faidros, som antakelig var den som dro han med både til festen og etterfesten som vi altså får servert i Drikkegildet.

Alkibiades (Tom Styve)

Født ca. 450 f.Kr. – død 403/404 f.Kr.
Alkibiades var politiker og feltherre. Han var også elev og venn av Sokrates, og førte en ekstragavant og aristokratisk livsstil. Som en del av det intellektuelle miljøet rundt Sokrates, ble han også sentral i striden mellom eliten og vanlige borgere i Athen.

Som politiker og militær sto han for en ekspansiv, imperialistisk utenrikspolitikk, og fikk i 415 f.Kr. overtalt folket til å starte en invasjon av Sicilia, noe som endte i en militær katastrofe. Alkibiades var en dyktig strateg med store talegaver, og byttet etter hvert stadig side i konflikter og kriger etter hva han så som mest hensiktsmessig. En mann som både var elsket og hatet av folket. Til slutt ble han drept av perserne, på oppdrag fra spartanerne.

Andre viktige involverte:

Platon

Født 428/427 f.Kr – død 348/347 f.Kr.
Filosofen Platon er regnet som den viktigste forfatteren i vestlig filosofihistorie. Som lærer for Aristoteles hadde han også indirekte innvirkning på filosofiens videre utvikling.

Platon var født inn i eliten og aristokratiet i Athen, i en familie med lang historie med politisk makt. Han ble tidlig elev av Sokrates, og henrettelsen av læremesteren hadde etter alt å dømme stor påvirkning på Platons syn på både filosofi og politikk.

Platon etterlot seg en stor mengde verker, oftest dialoger, som også gir kunnskap om flere andre av de gamle greske filosofene. «Symposium» er ett av dem, og danner grunnlaget for Teater Innalndets Drikkegildet.

Eros

Kjærlighetens gud i gresk mytologi, og gjort ekstra godt kjent som hovedtema for dialogene i nettopp Platons «Symposium»..

Eros er født samtidig med gudinnen Afrodite, som også er en kjærlighetsgud. Men der hun, i moderne ordlyd, var mest opptatt av utseendet, sto Eros for den indre, intellektuelle skjønnhet. Kanskje ikke så rart at Sokrates skattet Eros høyt, da han etter sigende ikke «hadde utseende med seg». I Drikkegildet får du høre mye mer om Eros.

Arrangørweb