Til toppen
Portrett av mann

Bilde: Kristin Bengtson

bilde bilde

Del med en venn

Fellesskap, trygghet og frihet

Intervju med regissør Jonas Corell Petersen

Lås døren, lukk vinduene og bli trygg. Stol på alle du møter, unngå relasjoner som stiller krav og du er fri.
Både som individ og samfunn står trygghet og frihet i motsetning til hverandre og er til konstant forhandling.

Ordene kommer fra Jonas Corell Petersen, manusforfatter og regissør av Nytt land! I forestillingen blir vi presentert for fem personer, alle med ulike tilnærminger til det å skulle begynne på nytt.

– Personene i Nytt land! har kommet seg vekk, men kommer ikke bort fra seg selv og sin ensomhet, sier han.

Med dette stykket fortsetter Jonas langs den røde tråden i sitt kunstneriske virke.  Individet mot fellesskapet og frihet kontra trygghet er temaer han har jobbet med også i sine tidligere forestillinger.

-Utgangspunktet mitt denne gangen var å undersøke hvordan fortid og nåtid møtes, sett gjennom mennesker som havner i samme båt. De vil gjerne ha et fellesskap, men har vanskelig for å innordne seg det. De søker mot andre mennesker, men mangler evnen til å lytte og finner det utfordrende å forstå andres behov.

Corell Petersen håper forestillingen åpner for refleksjon over hva slags liv man lever og hvilke valg som tas i livet. For det å utforske nytt land handler ikke bare om hvor vi fysisk befinner oss.

-Å flytte på seg og starte på nytt er ganske konkret, men det åpner også for mange andre spørsmål. Hvordan forholder vi oss til andre mennesker og hvordan behandler vi oss selv oppi dette? Det handler om å gjøre kompromisser og dermed gi slipp på egne behov når de møter andres. Ønsket om samarbeid og fellesskap kommer ofte i konflikt med manglende evner til å skape det. Disse indre og ytre konfliktene er noe av det vi utforsker i Nytt land!, forteller Jonas Corell Petersen.

Arrangørweb