Til toppen

Baqorban

bilde bilde

Del med en venn


Mamma kaller meg for ‘Baqorban’. Det betyr «Jeg vil ofre meg for deg». Så barna i Kurdistan heter «Mamma vil ofre seg for meg» på en måte. Alle historiene hun forteller er fra barndommen. Som om hun ønsker å holde et bilde opp for meg av henne om at renhet er det samme som umodenhet. 

Baqorban blir født på Aker sykehus høsten 1999, bare én måned etter at moren kommer til Norge. Hun vokser opp på Haugerud i Oslo. Det har alltid bare vært de to. Baqorban vet at moren som ung var dypt involvert i den kurdiske frigjøringskampen og at hun ble fengslet i Tyrkia for sin involvering i det kurdiske arbeiderpartiet PKK. Hun vet at moren fulgte den kurdiske frigjøringslederen, Abdullah Öcalan, på hans dramatiske reise gjennom Europa året før Baqorban ble født. Hun vet at moren var med på de tidlige prosessene som skulle lede til at feminisme skulle bli så sentralt i den kurdiske bevegelsen. Men det er alt. Historiens detaljer ligger i mørke. 

Forestillingen følger Baqorban i hennes prosess med å nærme seg den dramatiske historien om feminismen i Midtøsten og Abdullah Öcalans skjebnesvangre reise. Parallellene mellom 1999 og 2023 er slående og spiller også inn i forestillingens fortelling. Dagens situasjon, hvor kurderne igjen er en brikke i internasjonale maktspill, skaper fornyet panikk og kaos i relasjonen mellom mor og barn. 

Regi: Pia Maria Roll 

Aktører: Sara Baban og Rozerin Algunerhan 

Tekst: Pia Maria Roll, Sara Baban og Rozerin Algunerhan
Manus: Pia Maria Roll
Dramaturg/medvirkende regi: Kai Johnsen
Musikk og komposisjoner: Jo Berger Myhre, Kaveh Mahmudiyan og Sara Baban
Lyd: Guðmundur Vignir Karlsson
Lys og scenografi: Felipe Osorio-Guzmán
Koreografi: Maja Roel 

Produsent: Rachel Dagnall 

Foto: Julie Hrnčířová

Co-produksjon Black Box teater 

Støttet av Kulturrådet, Fond for lyd og bilde 

 

Pia Maria Roll er en prisvinnende regissør, dramatiker og skuespiller. Viktige forestillinger som Over Ævne III, Ship O’Hoi! og Ses i min nästa pjäs har alle hatt premiere på Black Box teater. Sara Baban er en norsk scenekunstner utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og Nordic Black Theatre. Baban og Roll var to av kunstnerne bak Ways of Seeing. Stykket, som ble produsert sammen med billedkunstner Hanan Benammar, hadde premiere 21. november 2018 på Black Box teater og ble raskt et av de mest omtalte teaterstykkene i norsk etterkrigshistorie. Rozerin Algunerhan er kurdisk aktivist og har hatt sentrale verv i UngKurd Norge Riksforbundet, som arbeider med det kurdiske spørsmålet. 

Text in English:

Mum calls me ‘Baqorban’. It means «I will sacrifice myself for you». The children in Kurdistan are called «Mommy will sacrifice herself for me», in a way. All the stories she tells are from her childhood. As if she wants to hold up to me an image of her that purity is the same as immaturity.

Baqorban is born in Oslo in the autumn of 1999, just one month after her mother arrived in Norway. She grew up in Haugerud in Oslo. It’s always been just the two of them. Baqorban knows that as a young woman her mother was deeply involved in the Kurdish liberation struggle and that she was imprisoned in Turkey for her involvement in the Kurdish workers’ party PKK. She knows that her mother accompanied the Kurdish liberation leader, Abdullah Öcalan, on his dramatic journey through Europe the year before Baqorban was born. She knows that her mother was involved in the early processes that would lead to feminism becoming so central to the Kurdish movement. But that’s all. The details of the story lie in the dark.

The performance follows Baqorban in her process of approaching the dramatic story of feminism in the Middle East and Abdullah Öcalan’s fateful journey. The parallels between 1999 and 2023 are striking and also play into the performance’s narrative. Today’s situation, where the Kurds are, again,  a pawn in international power games, creates renewed panic and chaos in the relationship between mother and child.

Director: Pia Maria Roll

Actors: Sara Baban and Rozerin Algunerhan

Text: Pia Maria Roll, Sara Baban and Rozerin Algunerhan
Screenplay: Pia Maria Roll
Playwright/contributing director: Kai Johnsen
Music: Jo Berger Myhre (composer), Kaveh Mahmudiyan and Sara Baban
Sound: Guðmundur Vignir Karlsson
Lighting and scenography: Felipe Osorio-Guzmán
Choreography: Maja Roel

Producer: Rachel Dagnall

Photo: Julie Hrnčířová

Co-production Black Box theatre

Supported by the Culture Council, Fund for sound and image

Pia Maria Roll is an award-winning director, playwright and actress. Important performances such as Over Ævne III, Ship O’Hoi! and Ses i min nästa pjäs have all premiered at Black Box theatre. Sara Baban is a Norwegian performing artist educated at the Oslo Academy of the Arts and Nordic Black Theatre. Baban and Roll were two of the artists behind Ways of Seeing. The play, which was produced together with visual artist Hanan Benammar, premiered on 21 November 2018 at the Black Box theater and quickly became one of the discussed plays in Norwegian post-war history. Rozerin Algunerhan is a Kurdish activist and has held key positions in UngKurd Norge Riksforbundet, which works with the Kurdish question.

Les mer

VARIGHET: 90 minutter

Forestillingen ble spilt i 2023

sted STEDER:
Hamar kulturhus

Kalender PERIODEN:  2. september-3. september 2023

Lukk

Hamar kulturhus

ADRESSE: Torggata 100, 2317 HAMAR

TELEFON: 62 56 18 50

PARKERING: Hamar kulturhus har ikke egne parkeringsplasser, men det finnes plasser i nærheten. Parkeringshuset på Vestre Torg ligger nært opptil, og du kan også parkere ved Skibladnerbrygga eller på åttemetersplanet, retning Hamar stasjon. Parkering i Hamar er mot avgift. Se oppslag på den enkelte parkeringsplass for priser og betingelser.

SERVERINGSTILBUD: Restauranten Satelitten ligger i bygget, og har en stor meny. Det er også salg av kioskvarer på forestillingene.

ANNEN INFORMASJON: Hamar kulturhus ligger i Hamar sentrum ved Stortorget, ca 8 minutters gange fra Hamar jernbanestasjon og ca 10 minutters gange fra Hamar skysstasjon.

Besøk Hamar kulturhus sin nettside
Hamar kulturhus

Kommende forestillinger

torsdag

5. sep.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

lørdag

7. sep.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

søndag

8. sep.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

torsdag

12. sep.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

fredag

13. sep.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

lørdag

14. sep.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

onsdag

16. okt.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

torsdag

17. okt.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

lørdag

19. okt.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

torsdag

31. okt.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

lørdag

2. nov.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

søndag

3. nov.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

onsdag

6. nov.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

torsdag

7. nov.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

lørdag

9. nov.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

onsdag

13. nov.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

torsdag

14. nov.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

lørdag

16. nov.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

Siste forestillinger

Arrangørweb