Til toppen

A Butch is a Butch is a Butch is a Butch

bilde bilde

Del med en venn


En hyllest til skeiv, kvinnelig maskulinitet!

Dansekunstnerne Marte Reithaug Sterud og Ann-Christin Kongsness har tidligere gjestet Teater Innlandet med Butch Tribute. Politisk korrekt teaterfestival er stolt av å presentere «oppfølgeren», A Butch is a Butch is a Butch is a Butch, hvor Sterud og Kongsness kaster nytt lys over butchen.

A Butch is a Butch is a Butch is a Butch fokuserer på språkets rolle i identitetsskaping, i spennet mellom det personlige og det politiske. Tittelen refererer til Gertrude Steins berømte frase “Rose is a rose is a rose is a rose” fra diktet Sacred Emily fra 1913. Som koreografer utvikler Sterud/Kongsness sceneteksten parallelt med utøvelsen av den. Teksten beveger seg mellom det abstrakte og eksplisitte og er en vev av skeive og lesbiske referanser. De tar for seg skeiv, kvinnelig maskulinitet i alle dens skikkelser opp gjennom historien og fram til i dag, og viser sammenhenger mellom skeiv og feministisk kamp.

Med et originalkomponert soundtrack av Kari-Helene Blystad og Ragnhild Nelvik Bruseth i ryggen, er Sterud/Kongsness aktive, flørtende og kontaktsøkende, og lar seg ikke vippe av pinnen av oppmerksomhet, men får energi av all respons.

 

Av Sterud/Kongsness
Utøvere: Marte Sterud og Ann-Christin Kongsness
Dans, koreografi, tekst: Ann-Christin Kongsness og Marte Reithaug Sterud
Musikk: Kari-Helene Blystad og Ragnhild Nelvik Bruseth
Lysdesign: Markus Tarasenko Fadum
Kostymedesign: Sylvia Denais
Kunstnerisk veiledning: Hanne Frostad Håkonsen og Desiree Bøgh Vaksdal  

Foto: Ingeborg Bjerke Styve 

Co-produksjon: Dramatikkens Hus, Kunsthuset Wrap, Cornerstone 

Støttet av Kulturrådet, Fond for lyd og bilde, Fritt Ord 

Butch Tribute er et kunstnerisk og politisk arbeid som utforsker hva en butch er og kan være. Butch brukes om maskuline kvinner i det skeive miljøet – en gruppe som ofte blir maginalisert eller usynliggjort.

Forestillingsserien Butch Tribute inkluderer fra før tre ulike forestillinger; Flørt, Roser og Flanelldrøm. Her tok Sterud/Kongsness et oppgjør med feminine idealer innenfor danseteknikker og ga seg selv et nytt fysisk utgangspunkt basert på maskuline kvaliteter som tilbakeholdenhet og underdrivelse, tyngde og eksplosivitet.

 

Text in English:

A tribute to queer, female masculinity!

Dance artists Marte Reithaug Sterud and Ann-Christin Kongsness have previously visited Teater Innlandet with Butch Tribute. Now they are coming to the festival with A Butch is a Butch is a Butch is a Butch, where Sterud and Kongsness shed new light on the butch.

A Butch is a Butch is a Butch is a Butch focuses on the role of language in identity creation, in the span between the personal and the political. The title refers to Gertrude Stein’s famous phrase «Rose is a rose is a rose is a rose» from the poem Sacred Emily from 1913. As choreographers, Sterud/Kongsness develop the stage text in parallel with the performance of it. The text moves between the abstract and the explicit and is a web of queer and lesbian references. They deal with queer, female masculinity in all its guises throughout history and up to the present day, and show connections between queerness and the feminist struggle.

Backed by an original soundtrack composed by Kari-Helene Blystad and Ragnhild Nelvik Bruseth, Sterud/Kongsness are active, flirtatious and contact-seeking, and are not swayed by attention, but gain energy from every response.

 

By Sterud/Kongsness
Performers: Marte Sterud and Ann-Christin Kongsness
Dance, choreography, text: Ann-Christin Kongsness and Marte Reithaug Sterud
Music: Kari-Helene Blysta and Ragnhild Nelvik Bruseth
Lighting design: Markus Tarasenko Fadum
Costume Design: Sylvia Denais
Artistic guidance: Hanne Frostad Håkonsen and Desiree Bøgh Vaksdal

Photo: Ingeborg Bjerke Styve

Co-production: Dramatikkens Hus, Kunsthuset Wrap, Cornerstone

Supported by the Culture Council, Fund for sound and image, Fritt Ord

 

Butch Tribute is an artistic and political work that explores what a butch is and can be. Butch is used for masculine women in the queer environment – a group that is often marginalized or made invisible.

The performance series Butch Tribute already includes three different performances; Flørt, Roser and Flanelldrøm (Flirt, Roses and Flannel Deam). Here, Sterud/Kongsness came to terms with feminine ideals within dance techniques and gave themselves a new physical starting point based on masculine qualities such as restraint and understatement, heaviness and explosiveness.

Les mer

VARIGHET: 45 minutter

Forestillingen ble spilt i 2023

sted STEDER:
Hamar kulturhus

Kalender PERIODEN:  31. august-31. august 2023

Lukk

Hamar kulturhus

ADRESSE: Torggata 100, 2317 HAMAR

TELEFON: 62 56 18 50

PARKERING: Hamar kulturhus har ikke egne parkeringsplasser, men det finnes plasser i nærheten. Parkeringshuset på Vestre Torg ligger nært opptil, og du kan også parkere ved Skibladnerbrygga eller på åttemetersplanet, retning Hamar stasjon. Parkering i Hamar er mot avgift. Se oppslag på den enkelte parkeringsplass for priser og betingelser.

SERVERINGSTILBUD: Restauranten Satelitten ligger i bygget, og har en stor meny. Det er også salg av kioskvarer på forestillingene.

ANNEN INFORMASJON: Hamar kulturhus ligger i Hamar sentrum ved Stortorget, ca 8 minutters gange fra Hamar jernbanestasjon og ca 10 minutters gange fra Hamar skysstasjon.

Besøk Hamar kulturhus sin nettside
Hamar kulturhus

Kommende forestillinger

torsdag

5. sep.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

lørdag

7. sep.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

søndag

8. sep.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

torsdag

12. sep.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

fredag

13. sep.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

lørdag

14. sep.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

onsdag

16. okt.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

torsdag

17. okt.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

lørdag

19. okt.

2024

FORESTILLING

Salamanderkrigen

klokke 19:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

torsdag

31. okt.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

lørdag

2. nov.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

søndag

3. nov.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

onsdag

6. nov.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

torsdag

7. nov.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

lørdag

9. nov.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

onsdag

13. nov.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

torsdag

14. nov.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

lørdag

16. nov.

2024

FORESTILLING

Pinocchio

klokke 18:00
sted Hamar kulturhus,  Teater Innlandet scene

Siste forestillinger

Bilde ikoner

Filmer

Arrangørweb