Til toppen

Teater Innlandet søker administrasjonskonsulent i 100% fast stilling

bilde bilde

Del med en venn

Hovedarbeidsoppgavene til vår nye administrasjonskonsulent vil være administrative oppgaver som saksbehandling, økonomi, ledelsesstøtte og løpende praktiske oppgaver. Dette innebærer blant annet utarbeiding og kvalitetssikring av sakspapirer, videreutvikling av eksisterende rutiner og å bistå i utviklings- og rapporteringsarbeid til relevante myndigheter.

Til stillingen ligger også oppfølging av eksterne leverandører, med særlig vekt på tjenester innen økonomi, lønn og IT. Administrasjonskonsulenten skal være bindeleddet mellom teatret og lønns- og regnskapskontor og følge opp avtalen med IT-leverandør og teatrets løpende IT-behov. Stillingen ligger i administrasjonsavdelingen og rapporterer til direktør.

Vi søker en person med høyere utdanning. Relevant erfaring kan kompensere for høyere utdanning. Den rette har erfaring med saksbehandling og prosjektarbeid, og har kjennskap til relevante lovverk og offentlig praksis. Det er ønskelig med minst fem års erfaring fra tilsvarende stilling. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Administrasjonskonsulenten må være en løsningsorientert person som evner å arbeide selvstendig og strukturert, som tar ansvar og har gode samarbeidsevner. Det er en forutsetning med svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk. Personen må ha førerkort klasse B.

Vi tilbyr spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver på en allsidig arbeidsplass med høy aktivitet og fokus på faglig og personlig utvikling. Lønn og tiltredelse etter avtale. Teater Innlandet er tilsluttet kollektiv pensjonsordning.

Spørsmål kan rettes til direktør Hege Strand på e-post [email protected] eller telefon 928 16 505.
Søknad med CV, attester og vitnemål sendes til [email protected] eller via søknadsskjema på finn.no innen 1. juni.

Vi gjør oppmerksom på at teatret har offentlige søkerlister. Søker kan be om å bli unntatt offentlighet, men må begrunne dette skriftlig, jf. offentleglova § 25.
Arrangørweb