Invitasjon til workshop og audition

Workshop med Terje Strømdahl, Lars Erik Holter og Jan Tariq Rui-Rahma . Foto: Thomas Haugersveen, Gisle Bjørneby og Privat

Teater Innlandet arrangerer en to uker lang workshop for skuespillere 17. – 28. juni 2019 i Hamar kulturhus. Workshopen blir holdt av Terje Strømdahl og Lars Erik Holter. Du får en unik mulighet til å jobbe med to av Norges fremste teaterpedagoger over en lengre periode og få solid faglig påfyll. Tilstede og deltakende er også Teater Innlandets påtroppende teatersjef Thorleif Linhave Bamle.

Teatersjefen vurderer å knytte to til tre skuespillere til teatret over en periode på 1-2 år, når han tiltrer i 2020. Deltakelse på workshopen kan i så fall lede til en prosjektstilling som skuespiller ved teatret. Men teatret vil også i fremtiden være avhengig av skuespillere på stykkekontrakter, så dette er en unik mulighet til å få vist seg frem for den påtroppende teatersjefen.

Med bakgrunn i søknadene velger vi ut 20 skuespillere som blir invitert til å delta. Workshopen er for skuespillere, men det vil også være fokus på musikk og musikalitet med musikalske prøver ledet av Jan Tariq Rui-Rahman. Mer detaljert informasjon om innholdet på workshopen vil bli gitt dem som får invitasjon til å delta.

Utvelgelsen av deltakere vil først og fremst baseres på kunstneriske kriterier, men vi oppfordrer særlig skuespillere med tilknytning til Innlandet til å søke. Utvelgelsen vil skje i løpet av mars. Workshopen er gratis.
Søknad om deltakelse på workshopen, med begrunnelse, CV og foto, må sendes til workshop@teaterinnlandet.no innen 15. mars.

Terje Strømdahl er fast ansatt skuespiller ved Nationaltheatret. Han jobber også som instruktør og har undervist ved Teaterhøgskolen i snart 25 år. Han har jobbet ved mange av landets teatre og har de siste årene blant annet spilt i Natten er dagens mor, Kaos er nabo til Gud og Engler i Amerika ved Nationaltheatret. I 1989 mottok han kritikerprisen for rollen som Gutten i Den 25. timen ved Nationaltheatret, han vant Heddaprisen for «Fremragende sceneprestasjon» for sin rolle som Salieri i Amadeus ved Trøndelag Teater i 2001, og ble i 2015 nominert til «Beste mannlige skuespiller» for sin tolkning av Martin i Natten er dagens mor ved Nationaltheatret. I 2012 ble han nominert til Heddaprisen for «Beste regi» for forestillingen De foreldreløse ved Torshovteatret.

Lars Erik Holter er skuespiller, sceneinstruktør og teaterpedagog utdannet ved Statens Teaterhøgskole og Kunsthøgskolen i Oslo. Han har arbeidet som både skuespiller og regissør ved en rekke institusjonsteatre og privatteatre, samt produsert egne forestillinger i det frie feltet. Han har dessuten undervist ved Teaterhøgskolen i en årrekke. I 2007 ble han nominert til Heddaprisen i kategorien «Beste regi» for to forestillinger; Våre foreldres seksuelle nevroser ved Den Nationale Scene og Helten på den grønne øya ved Det Norske Teatret.

Jan Tariq Rui-Rahman er en Norsk-Pakistansk komponist, musiker, pedagog og kordirigent. Han har skrevet musikk til filmer, dans og til ulike musikalske prosjekter. Han spiller i forskjellige faste grupper og ensembler og arbeider som freelancer. Han underviser på teater- og danselinjene på Kunsthøgskolen i Oslo og på Steinerskolen i Asker. Han har mottatt flere priser for sitt arbeid med rockegruppa WE, deriblant Spellemann-, Gammleng- og Alarmprisen.

Bli bedre kjent med Teater Innlandet gjennom denne presentasjonsfilmen vår!

Vi søker skuespillere til workshop og audition i juni!
Tittel
Innhold