Visste du at...

Fra forestillingen "Om mus og menn" i 2016. Foto: Gisle Bjørneby

50% av publikum mener at Teater Innlandet innfrir i Svært stor grad, og 33% svarer i Stor grad, i følge NPU's publikumsundersøkelse fra 2016.

Her ser du når vi kommer dit du bor

Velkommen!

8 av 10 mener at Teater Innlandet innfrir!
Tittel
Innhold