TILT Grow Audition

Panta Rei Danseteater/Teater Innlandet leter etter to profesjonelle dansekunstnere til talentprogrammet TILT Grow 2019

Dato: 14. januar 2019
Tidspunkt: 11:00-18:00
Program for dagen:

Kl. 10:00: Mulighet for egenoppvarming
Kl. 11:00: Audition
Kl. 16:00: Presentasjon av TILT Grow
Kl. 18:00: Ferdig
Sted: Hamar kulturhus Teater Innlandet scene (plan (-1)
(det tar 10 min. å gå fra stasjonen til kulturhuset)


I 2019 skal talentprogrammet TILT Grow gå av stabelen for andre gang. Talentprogrammet er støttet av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB. I år er det Innlandet som står i fokus og vi oppfordrer dansekunstnere med tilknytning til regionen om å søke. Programmet skal være en arena for kompetanseheving der dansekunstnere med interesse for både kunstnerisk arbeid og prosjekter som bidrar til økt danseinteresse hos befolkningen generelt er spesielt invitert.
Prosjektet vil bestå av:
• være danser i en ny produksjon co-produsert av Teater Innlandet og Panta Rei Danseteater
• delta på turné i Innlandet
• følge en seminarrekke om forvaltning av eget kunstnerskap som finner sted både på Dansens Hus, Oslo og i Hamar kulturhus
• være ansvarlig for enkelte TILT-prosjekter i Innlandet som følger turneen samt få veiledning av en mentor gjennom hele prosjektåret 2019

Hvis dette er av interesse for deg send en søknad til silje@pantareidanseteater.com innen 7. januar 2019. Søknaden skal inneholde CV, bilde og et motivasjonsbrev om hvorfor dette programmet er viktig for deg.

TILT Grow kort oppsummert:
TILT Grow skal fremme fremragende prestasjoner i danseteater samt gjøre deltakerne mer levedyktige i et felt som stadig er i endring. Fire til seks profesjonelle dansere, med bosted i de regionene TILT gjennomføres hvert år, skal tas ut til å delta i et ettårig talentprogram;TILT Grow. Programmet skal årlig produsere et verk for og med talentene i programmet. Forestillingen skal følge resten av TILT-prosjektet på turné til vertskommuner, byer, kulturhus og scener der prosjektet gjennomføres. Videre skal programmet inneholde en mentorordning med minimum seks møter hvert år samt flere samlinger/seminarer hvor deltakerne møter nasjonale og internasjonale kunstnere og andre relevante fagpersoner.

Tittel
Innhold