KRIG: Tiden etter

Foredraget vil omhandle tiden etter at veteranene kommer hjem. Hvilke utfordringer møter de, hvilken oppfølging får veteranene og hvilke tiltak har Forsvaret nå for ivaretakelse av veteranene. Foredraget vil gjenspeile noe av undertegnedes erfaring fra hjemkost og fra å ha jobbet med veteran-relaterte saker siden 2011. Naturlig nok vil Forsvarets Veteransenter på Bæreia i Kongsvinger være en sentral del av foredraget, som en av de viktigste tiltakene for veteraner siden 2008.

Kl. 19:00 på Kroa ved Rådhus-Teatret, torsdag 23. oktober
Tittel
Innhold