Teater Innlandet med overskudd i 2016

Teater Innlandet med overskudd i 2016

Et år for de store begivenhetene

Torsdag 23. februar ble det avholdt styremøte i Teater Innlandet der fjoråret ble oppsummert. Det konstateres at vi har hatt et år med mange kunstneriske seire, og at fokuset på dans har gitt særlig gode publikumstall. Styret er tilfreds med den gode økonomikontrollen. Til tross for manglende lønns- og priskompensasjon fra bevilgende myndigheter går teatret også i år med overskudd.

Prosjektet Go beyond, create tomorrow var teatrets gave til Ungdoms-OL. Signaturlåta og dansen ble vist både under Idrettsgallaen på Lillehammer, på fakkelarrangementer, idrettsarenaer og kulturarrangementer. Sammen med vårt innslag med PS;dance fra åpningen av Sommerbåten på Atlungstad ble dans signert Teater Innlandet sett av nærmere 1,7 millioner TV-seere og publikummere! Det har vært viktige bidrag til positiv profilering av regionen.

Høstens store danseprosjekt TILT (m Panta Rei, støttet av Sparebankstiftelsen) ga stort lokalt engasjement og nye publikumsgrupper. I Oppland var Nord-Aurdal, Vestre Toten og Gausdal fokuskommuner. I Hedmark var Stange, Tynset og Nord-Odal fokuskommuner. Legger vi sammen publikumstallene fra TILT med de tre danseforestillingene Leahkit (m Frikar/Beaivvas), Babytriller og Promise og Departure (m Panta Rei) har mer enn 10.000 publikummere opplevd samtidsdans i vår region.

Teaterforestillingene Om mus og menn, Rekyl og Jeg er Robin Hood fikk svært gode kritikker både i regionale og nasjonale medier. Teatret er i ferd med å etablere seg som en tydelig leverandør av spennende forestillinger med sosialt engasjement og blikk på vår samtid. Teatrets visjon, alle trenger et spark i sjelen, går som en rød tråd gjennom repertoaret.

Fjorårets publikumstall, 34.539, er en økning på 14 % sammenliknet med året før. Det er særlig gledelig å notere at antallet publikummere på åpne forestillinger i Oppland har økt med 60%.

Teatret spiller for alle målgrupper. Vi presenterer kortreiste opplevelser i barnehager, skoler, bibliotek og eldresentre. Vi har spesialisert oss på fullskala forestillinger på lokale grendehus, mens de største hovedsceneproduksjonene gjester 22 kulturhus i Oppland og Hedmark. I 2016 fikk 41 kommuner besøk av en eller flere forestillinger.

Turnevirksomheten og forestillinger som gir et spark i sjelen har blitt teatrets varemerke. Gjennom et mangfoldig program gjennom hele året, tilpasset små og store saler i hele Innlandet, når vi ut til et entusiastisk publikum og bidrar til kunstneriske opplevelser som gir overskudd i hverdagen.Janne Langaas
teatersjef


Tittel
Innhold