Teater Innlandet anerkjennes for godt arbeid

Fra Det året det var så bratt

Teater Innlandet registrerer med glede at vi er ett av fire teatre som nevnes i årets statsbudsjett.
Teatret er også en av få scenekunstinstitusjoner som får en økning i driftstilskuddet ut over den generelle lønns- og priskompensasjonen.
Dette leser vi som en anerkjennelse av arbeidet vårt og som et bevis på at vi arbeider godt og er synlige.

Lønns- og priskompensasjon er satt til 2,3 %, og det er i tillegg gitt en reell økning på kr. 500.000,- i driftstilskudd fra Kulturdepartementet.

Her kan du se aktuelle poster i Statsbudsjettet

Vi fortsetter ufortrødent å lage god scenekunst!

Tittel
Innhold