Krig som spill

REKYL
Teater Innlandet er for tida på turne med forestillingen Rekyl. Den handler om dronekrig og dronepiloter, og om de etiske dilemmaene som dukker opp i kjølvannet av den teknologiske utviklingen. Dette er et viktig og dagsaktuelt stykke som problematiserer hva som skjer med piloter som blir flyttet fra jagerfly til joysticks.

Få i Norge vet mer om hvordan droner har forandret krigføring enn Tonje Hessen Schei, som har regissert dokumentarfilmen DRONE. I denne teksten, som hun har skrevet for Teater Innlandet, deler hun verdifull innsikt om rekruttering av dronepiloter og om de mange konsekvensene av dronekrig.

Er dette den moderne måten å føre krig på? Er dette framtida, og hva sier det om oss?

KRIG SOM SPILL
av Tonje Hessen Schei, regissør av dokumentarfilmen Drone. Drone har vunnet en rekke priser nasjonalt og internasjonalt.

I dag kan vi gå til krig uten risiko. Krig hvor vi ikke trenger å sette våre egne soldater i fare. Krig hvor vi kan drepe fienden fra den andre siden av jorda ved å trykke på en knapp!

Dronen blir promotert som det perfekte våpenet i krigen mot terror. Etter en brutal og blodig krigshistorie har vi endelig oppfunnet en måte å drepe på som er kirurgisk presis. Dronen gjør det lett å drepe og tar risiko ut av krigføring. Krigen har blitt til et høyteknologisk dataspill. Det er bare å lene seg tilbake i stolen å Point. Click. Kill.

Jeg fikk ideen til Drone da jeg jobbet på min forrige film Play Again. Da kom jeg over en historie om en gamer som droppet ut av videregående og vervet seg til militæret. På grunn av ferdighetene han hadde fått fra gaming ble han raskt og med svært lite trening dronepilot – og i en alder av 19 var han instruktør for andre dronepiloter.

Det er skremmende å tenke på hvordan ungdom går fra å få poeng per kill til å drepe virkelige mennesker på den andre siden av kloden med samme joystick som i videospill. Forholdet mellom militæret og underholdningsindustrien er nært. Underholdningsindustrien har i all tid vært inspirert av kriger, og i dag ser vi et nytt nivå av militariseringen av dataspill. Våre barn leker med krigsscenarioer fra veldig ung alder og tilbringer mye tid i denne virtuelt forvrengte oppfatningen av krig. For våre barn blir krig normalisert, og det å drepe ser kult ut. Krigsspill er med på å forme og rekruttere våre nye krigere: dronepilotene.

Det amerikanske militæret har benyttet seg av dataspill som rekrutteringsverktøy i mange år. Rekrutteringen av gamere har vist seg å være vellykket og har spredd seg til flere land. Her i Norge har Cyberforsvaret vært en aktiv sponsor for The Gathering, landets største spillmesse.

Men kan vi kjempe krig som et videospill? Er det greit å gå til krig uten risiko for oss selv? Har vi endelig funnet den perfekte måten å drepe våre fiender på uten å sette oss selv i fare?

De fleste dronepilotene jeg har møtt har fått livene sine ødelagt. De lider av posttraumatisk stress, alvorlig depresjon, har problemer med å konsentrere seg og greier sjelden å holde på en jobb. Mange mister familie og venner og har selvmordstanker. Krig er helvete – også når den utkjempes på avstand.

Dronene terroriserer hele befolkningen. Å leve under dronene er et umenneskelig helvete. De psykologiske traumene mennesker får av å leve med dødstrusselen fra dronenes konstante summing er enorme. Barn er spesielt traumatiserte. Vi møtte barn som er redde for den blå himmelen, barn som har mistet gleden i øynene. Barn som ikke lenger går på skole, barn som ikke lenger tør å leke ute. For folk på bakken blir dronen sett på som den feigeste måten å føre krig på. Dette skaper et farlig sinne, hat og ønske om hevn. Kan vi vinne over terrorisme på denne måten? Lawrence Wilkerson, tidligere stabssjef for Colin Powell, er klar i sin tale: “Hver gang vi dreper fire antatte terrorister, så skaper vi ti nye.”

Droneteknologien sprer seg svært raskt og militærindustriens makt er enorm. Samtidig går prosessen i FN og andre institusjoner, som beskytter internasjonale lover og menneskerettigheter, utrolig sakte. Da vi startet produksjonen av Drone var det bare noen få land som hadde militære droner. Nå er det rundt 100 land som enten har eller utvikler militære droner. USA skaper en ekstremt farlig presedens med sin bruk av droner: Ved å drepe tusenvis av mennesker utenfor erklærte krigssoner endrer de krigens lover og gjør hele verden til en krigssone.

Droner kan virke som en enkel løsning, men de langsiktige konsekvensene hører vi lite om. Det er ingen krig uten ofre. Dronekrigen ofrer livene til alle som lever under trusselen fra droner, de sivile som blir drept og dronepilotenes liv. Dronekrigen ofrer internasjonale lover. Kanskje mest av alt ofrer vi sikkerheten vår i det lange løp. Krigen mot terror skaper flere fiender. Den er mislykket og slår nå tilbake mot oss selv. Terrorangrepene i Europa bør ikke komme som en overraskelse, og det er på høy tid at vi har en omfattende debatt om de faktiske konsekvensene av krigen mot terror.

Det er ingen krig uten risiko. Dronekrigen gjør verden mindre trygg. For oss alle.

Finnes det krig uten risiko?
BILDER / FILM:
Tittel
Innhold