Publikumstall for 2018

Publikumstall for 2018

VI SER TILBAKE PÅ 2018

Det samlede publikumstallet for Teater Innlandet i 2018 er 32 927, en økning fra 2017 på 2 388. Dette er tall teatret er godt fornøyd med. Med de ressurser vi råder over er det realistisk å sikte mot publikumstall i størrelsesorden 30 000-35 000, sier teatersjef Janne Langaas.

Repertoaret i 2018 var svært variert. Teatret presenterte hele 8 egenproduksjoner og 13 co-produksjoner. 8 av forestillingene var premierer, 5 av disse urpremierer.

Vi startet 2018 med to publikumsvinnere. Først ut var en forestilling om «alle kokebøkers mor», Hanna Winsnes, Man tager 20 egg. I vintermørket spilte den for fulle grendehus med varmende suppe, på oppskrift fra forestillingen, i pausen. For barna presenterte vi Se! Jeg fant! - en leken eventyrforestilling hvor barna fikk spille med - både i barnehagene, for skoleklasser og på grendehusturné.

Teater Innlandet er stolte av å være et av de teatrene som co-produserer mest. Dette gir teatret en unik kunstnerisk bredde. De elendige (co-produksjon med Artilleriet produksjoner) var en aktualisert og vågal versjon av Victor Hugos klassiker. Operakomedien Testosteron (co-produksjon med Traktor og RingsakerOperaen) la mannsrollen under kniven med en solid dose humor og galskap. Høstens danseforestilling la vi til Eina i førjulstiden. Med EINAWOOD X-mas Show (co-produksjon med Residency Eina Danz) ringte vi julen inn på en svært utradisjonell og underholdende måte.

I tillegg co-produserte teatret 3 forestillinger for barn og unge. Vi feiret Børli (co-produksjon med Turnéorganisasjonen) med Nye spor etter Børli for ungdom i DKS. Sandbeck-jubileet ble markert med barneforestillingen De kaller meg Påsan (co-produksjon med Feil Teater), en satsing som Hedmark Fylkeskommune støttet økonomisk. Vår tredje barneforestilling het Du har stor mage (co-produksjon med Turnékompaniet). De to sistnevnte ble først vist under LILLE – en barneteaterfestival og skal spilles videre både i DKS og som åpne forestillinger.

Teatret var i 2018 involvert i 6 forskjellige samarbeid og presenterte 5 gjestespill. Av gjestespillene vil vi trekke fram danseforestillingen Kaboom av Subjazz som var på turné i begge fylker til stor glede for et stadig voksende dansepublikum i regionen.

Våre co-produksjoner fortsetter å gjøre teatret synlig også utenfor Innlandet. To eksempler på dette er Willie Nelson kjente mor mi (co-produksjon med Musikk i Hedmark) og HELLO (co-produksjon Therese Slob produksjoner) som begge ble spilt for nesten 1500 publikummere hver utenfor Innlandet.

Etter et år med stor variasjon i vårt tilbud til publikum, avsluttet vi med publikumssuksessen Bør Børson jr. Med en Bør Børson med Nes-dialekt og en gammel-Bør fra Gudbrandsdalen, plasserte vi musikalen i vår egen region. Forestillingen reiste på turné fra oktober til desember til glede for over 7 600 publikummere, og ble årets store teater-hit.

Statistikken for 2018 viser at vi har spilt færre forestillinger for flere publikummere. Nedgangen i antall forestillinger skyldes hovedsakelig færre DKS-forestillinger i Hedmark, som tidligere har ligget markant høyere enn Oppland. Antall publikum fordelt på de to fylkene har de siste årene vært forholdsvis stabilt. Trenden ser ut til å fortsette. Publikum fordeler seg med 1/3 på turné i Oppland, 1/3 på turné i Hedmark og 1/3 på Hamar kulturhus. At tallet i år er noe høyere for turnéforestillingene i Hedmark skyldes først og fremst at særlig hedmarkingene gikk mann av huse for å oppleve Lillehamringen Tom Styve som Bør Børson jr.

Vi avsluttet 2018 med teatrets kanskje viktigste oppsetning; Kim F (co-produksjon med Den Nationale Scene). Kim F hadde urpremiere på DNS 15. desember og skal på turné i Innlandet fra 24. januar 2019. Forestillingen er en sterk og leken forestilling om Kim Frieles liv og hennes kamp for kjærligheten og homofiles rettigheter. Anmeldelsene og mottakelsen har vært veldig gode, og vi gleder oss til fortsettelsen i 2019.

Publikumstall:
72 åpne forestillinger på turné i Oppland: 7 267 (9 181)
63 åpne forestillinger på turné i Hedmark: 10 303 (10 724)
44 åpne forestillinger på Hamar kulturhus: 7 294 (6 159)
43 åpne forestillinger utenfor Innlandet: 4 643 (1 293)
24 lukkede forestillinger i Oppland: 1 115 (1 782)
52 lukkede forestillinger i Hedmark: 2 305 (7 559)


Tittel
Innhold