Publikumstall 2015

Teatret kan se tilbake på et godt produksjonsår med god publikumsoppslutning og høy aktivitet. Med sju egenproduksjoner (tre av disse var urpremierer), ti co-produksjoner (fem som gjenopptakelser), og hele åtte gjestespill (tre av dem under Teater Innlandets eventyrfestival «Det var en gang…» på Lillehammer) er teatret stadig en synlig og inkluderende aktør i det norske institusjonsteaterlandskapet. De totale publikumstallene har de siste tre årene vært hhv. 31.172 (2013), 37.573 (2014) og 30.227 (2015).

Dette fikk publikum oppleve i 2015:
- Urpremieren Dikterhøvdingen (egenproduksjon)
- Urpremieren Willie Nelson kjente mor mi (co-produksjon Musikk i Hedmark)
- Danseforestillingen og urpremieren Grisebondens kunst (co-produksjon Therese Slob Produksjoner)
- Urpremieren Bukkene Bruse vender tilbake (egenproduksjon)
- Storsatsingen The 39 Steps (egenproduksjon)
- Ibsen-klassikeren Hedda Gabler (egenproduksjon)
- Figurteaterforestillingen Østenfor sol og vestenfor måne (EØS-samarbeid og co-produksjon med Divadlo ANPU og NIPOS, Tsjekkia)
- Teaterkåseriet Blådansen, urpremiere (egenproduksjon)
- Hva for en klovn er jeg?, arbeidsvisning (egenproduksjon)
- Figurteaterforestillingen Gruffalo (gjenopptakelse, egenproduksjon)
- Skoleforestillingen og urpremieren Kandisia (co-produksjon Flaatenbjørk kompani)
- Skoleforestillingen og urpremieren Sju minutter over tolv (co-produksjon Det Stille Teateret)
- Danseforestillingen I will Never Fix you, again (co-produksjon Therese Slob Produksjoner)

Følgende gjestespill ble vist:
- Mitt liv som Elsa (gjestespill New Times AS)
- Mætt lomma i stein (gjestespill Teater i Glåmdal)
- Den Stundesløse (gjestespill Teater Manu)
- Brum brum, jdu si pro nevêstu! (gjestespill Buchty a loutky, Tsjekkia)
- Geitekillingen som kunne telle til ti (gjestespill Teater Grimsborken)
- Fendelhorgens flokk (gjestespill Robsrud & DeaN i samarbeid med Figurteatret i Nordland)
- Skinnvotten (gjestespill Gut og kar produksjoner)
- Kvikksølvguttene og Veslemøy (gjestespill, improteater)

I tillegg sendte teatret igjen ut generasjonsforestillingen Vesleblakken (co-produksjon) og Prøysen-forestillingen Ungkar (co-produksjon) på turné. Opera Opaque (co-produksjon) besøkte skoler i Hedmark. Faglig dialog og Workshop ble arrangert for Innlandets scenekunstnere. Teatret har i tillegg gitt konsulentbistand og bidratt med diverse ressurser til scenekunstprosjekter og kompanier og deltatt på ulike arrangementer i begge fylker.

Teatersjefen uttaler:
«Jeg er svært glad for at stadig flere publikummere i vår region finner veien til Teater Innlandets forestillinger. Nedgangen i det totale publikumstallet vårt speiler at vi ikke spilte like mange forestillinger i Oslo og utenlands i 2015 som i 2014. Dette er variasjoner vi må regne med.
I Hedmark og Oppland fortsetter publikumstallene å øke. Det er særlig gledelig at Opplands-tallene viser en økning i antall publikummere på 27 %. Det bekrefter at vi er i ferd med å befeste vår posisjon som hele Innlandets regionteater.»


Spørsmål kan rettes til teatersjef Janne Langaas på tlf. 62 59 86 06/970 69 269 eller janne.langaas@teaterinnlandet.no


Tittel
Innhold