Svar på henvendelse fra Nina Karin Monsens advokat

Teater Innlandets co-produsent Den Nationale Scene mottok 24. januar en henvendelse fra Nina Karin Monsens advokat. Monsen reagerer negativt på at hun omtales i forestillingen Kim F. Hun mener seg uthengt, og ber om at henvisninger til henne og bruk av hennes navn i forestillingen fjernes.

DNS og Teater Innlandet har sammen besvart henvendelsen, og sier blant annet dette:

"Forestillingen Kim F er en samproduksjon mellom Teater Innlandet og Den Nationale Scene. Den er komponert som en minnevev der alt fortelles gjennom hovedkarakterens point of view. Tid, sted, karakterer, hendelser og dialoger; alt er vevd sammen. Forestillingens form understreker at de ulike scenene er minner fra Kim Fs liv – slik hun fortolker dem. Forestillingen fremstår dermed som et vevverk av den norske homokampen sett fra et spesifikt ståsted. Selv om scener er basert på Kim Frieles liv, kan ikke oppsetningen leses som dokumentarteater.

I en forestilling som tar utgangspunkt i Kim Frieles kamp for homofiles rettigheter er det naturlig å nevne tildelingen av Fritt Ords pris til Nina Karin Monsen i 2009. Årsaken er at Friele reagerte sterkt, og i protest mot tildelingen returnerte egne prispenger tildelt i 1977. Det ble en opphetet debatt."

DNS og Teater Innlandet har ikke til hensikt å hviske bort denne delen av historien fra vår forestilling, men har kommet Monsen i møte gjennom å presisere at replikken der Monsen nevnes er sakset fra en kronikk ført i pennen av professor Dag Øistein Endsjø i Dagbladet 28. april 2009.


Janne Langaas
Teatersjef
Hamar, 06.02.2019

Tittel
Innhold