KRIG: Når en kriger kommer hjem

Løytnant Martin Dalen

Foredraget handler om å reise ut til krig, og å komme hjem til fred. Hvordan reagerer bygdesamfunnet, og hvordan reagerer krigeren selv, før og etter tjeneste i en internasjonal operasjon?

Tittel
Innhold