«Jeg er Robin Hood» - pedagogisk materiell

Teater Innlandet har utarbeidet pedagogisk materiell til forestillingen «Jeg er Robin Hood» for skoleklasser som har mottatt billetter fra Sparebanken Hedmarks billettfond. Andre som er interessert i dette materiellet kan få det tilsendt ved å sende en mail til epost@teaterinnlandet.no.

INNLEDNING TIL UNDERVISNINGSOPPGAVER
Målet med dette opplegget er å gi elevene et større utbytte av teaterstykket. Oppgavene kan gjøres før eller etter forestillingen. Det kan kanskje være aktuelt å drøfte noen av spørsmålene både før og etter at dere har sett forestillingen.

Oppgavene er laget med utgangspunkt i kompetansemål i læreplanen for fagene norsk, samfunnsfag og KRLE.

Til hvert av fagene har vi funnet frem et manusutdrag. Dette tekstutdraget kan leses høyt eller i grupper, for deretter å gjøre vedlagte forslag til oppgaver. Oppgavene må selvfølgelig tilpasses alderstrinn.

Kontakt oss for
pedagogisk materiell
til «Jeg er Robin Hood»
Tittel
Innhold