KRIG: En soldats tanker

Afghanistan-veteran Jane Isaksen

Jeg husker den dagen jeg fikk vite at jeg skulle reise ut. Det var spennende, en enorm glede, men også redsel.
Hvordan kom det til å gå? Hvordan ville de hjemme ta det? Tenk om det skulle skje noe med meg.
I hele 2010 var Afghanistan mitt hjemland. Har dette forandret meg på noen måte?

Kl. 19:00 i Hadeland kultursal, biblioteket, 16. oktober
Tittel
Innhold