KRIG: Når mamma eller pappa er soldat

Kommunikasjonsrådgiver i Forsvaret og masterstudent

Line og Thomas i forestillingen Inntrengerne er forelsket. Hvis forholdet holder får de kanskje barn.

Mange av Forsvarets ansatte som drar ut og gjør en innsats i krig- og konfliktområder har barn. Mens oppdraget pågår, må barna forholde seg til langvarig fravær av en forelder og, i mange tilfeller, begrensede muligheter for å holde daglig kontakt. De må leve med at foreldrene oppholder seg i konfliktområder hvor oppdragene kan innebære fare for liv og helse. De må forholde seg til at foreldrenes innsats er et omdiskutert tema politisk, i media og i den generelle samfunnsdebatten.

Foredraget baserer seg på intervjuer med barn i alderen 6 – 17 år som har opplevd at foreldrene har reist til Afghanistan en eller flere ganger for å delta i Norges militære innsats der nede. Gjennom intervjuene har barna fortalt om hvordan de har det når foreldrene drar i krig, om hvordan det påvirker livene deres og hva de tenker om det.

Det er første gang noen har intervjuet norske barn med forsvarstilknytning om slike forhold. Foredraget baserer seg på empirigrunnlaget til Hilde Lindboes masteroppgave Når mor eller far drar i krig som publiseres på nyåret 2015. Dette er således meget ferskt fagstoff!

Kl. 19:00 i Hamar kulturhus, biblioteket, 28. oktober
Tittel
Innhold