Freidige Frøkner fra Ringebu kulturskole setter opp Blanke Ark – Grenser < = > RESPEKT: Var det Jens, sa du? – En enakter om grenser og respekt

Foto: Kristin Anita Johnsen

Hvorfor Blanke Ark?
Vi valgte Blanke Ark - Grenser og respekt fordi vi ville lage et stykke der vi kunne få fram egne meninger og et viktig budskap.
Tidligere har vi jobbet med skrevne tekster, og vi ville nå ha en annen utfordring. Vi har improvisert fram tekst og handling.

Om gruppa:
Vi er fem positive og sprudlende jenter (15 – 16 år) som har alt fra tre til ni års erfaring med teater. Gruppa vår, «Freidige Frøkner», har eksistert i to år. I denne produksjonen har vi skapt våre egne rolletyper med utgangspunkt i temaet vi ønsker å belyse. Underveis i prosessen har vi gitt hverandre råd om rolleskaping, tekstutforming og regi. I fellesskap er vi blitt enige om valg av musikk, lyssetting, kostymer og enkel scenografi.

Medvirkende:
Anna (datter): Ina Haug
Nora (mora): Live Bakken
Rikke (tanta): Ida Sofie J. Kleven
Emilie (venninne): Maja Nestaker
Karoline (venninne): Anette F. Kroken

Veileder og koordinator: Kristin A. Johnsen

Spilles: Lørdag 23. mars kl. 15:00 i Multisal Pauline Hall
Premiere: Onsdag 20. mars kl. 19.30 på Kaupanger i Ringebu

Tittel
Innhold