Invitasjon til seminar 2 fra Fjelldansen

Fra forestillingen Bivrfrost

Fjelldansen - regionalt kompetansenseter for dans i Aurdal inviterer til seminar 2 i 2014.

SEMINARET - Konkrete tiltak og gode erfaringer for å skape miljø og publikum utenom de store byene
holdes SØNDAG 7.desember kl 11.30 - 15.00 på Ål Kulturhus.

De som inviteres til seminaret er de som var på forrige seminar på Hamar, og som har eller representerer et konkret sted/tiltak for regionalt senter/residenssenter.
Vi er åpne for forslag til andre deltakere også!

For å innlede og dele med seg av erfaringer kommer Bertram Muller - som startet og ledet Tanzhaus Dusseldorf gjennom 30 år. Han bygget den gamle trikkestallen utenfor sentrum opp til et av Europas viktigste dansehus, danseskole, residenssted og samprodusent for utallige internasjonale og nasjonale forestillinger.

Dusseldorf er kanskje ikke helt sammenlignbart med Aurdal eller Ål - men i tysk sammenheng var Dusseldorf dengang
langt utenfor allfarvei ift dans og scenekunst. Til tross for det er kommer nå ca 200 000 personer innom Tanzhaus pr år og det undervises i alle typer teknikker i én del av huset mens det skapes grensesprengende internasjonal dansekunst på andre siden av veggen.
Bertram har også ledet mange nettverk i Europa og vært en av dem som bygget opp EDN (European Dancehouse Network) samt ledet flere EU-prosjekt med fokus på utveksling med deler av verden uten sterk infrastruktur for dans, Kina, Korea, Afrika m.fl.

Vi har som mål å bli inspirert av Bertram og komme til noen konkretet tiltak vi ser for oss som nettverk i 2015.
Vi ønsker å skilles med en plan for de neste skritt for å styrke regionenes dansere, publikum og våre egne senter.
Det vil komme en mer detaljert møteplan når vi nærmer oss.

VI HÅPER DU KOMMER!

Vi ser fram til en oppfølging av det meget inspirerende seminaret på Teater Innlandet.

Vennligst meld fra så snart som mulig - og senest 28.11.
Seminaret arrageres av Fjelldansen og Ål Kulturhus i samarbeid med Teater Innlandet.

Spørsmål eller innspill rettes til Fjelldansen v/Karene Lyngholm

Tittel
Innhold