Faglig dialog 2015

Tradisjonen tro inviterer Teater Innlandet regionens scenekunstnere til Faglig dialog.

Når: 9. januar 2015, klokken 18:00-21:00
Hvor: Teater Innlandets lokaler i Hamar kulturhus, Torggata 100

Teater Innlandet ønsker en åpen dialog med regionens scenekunstnere på tvers av faggrenser og formspråk. At vi kjenner hverandre gjør at vi sammen kan bygge et faglig fellesskap. Har vi en felles arena? Ser vi hverandres forestillinger? Hvilken kompetanse finnes i regionen? Hvilken type informasjon har vi glede av å dele?

Du er også velkommen til å forberede en 5 minutters muntlig presentasjon av deg selv som scenekunstner, gruppen din eller et prosjekt du jobber med eller ønsker å ta fatt på.
Vi legger opp til en «rundt bordet»-dialog med lave skuldre, lite tekniske hjelpemidler, stor takhøyde og deilig suppe.

Påmelding til epost@teaterinnlandet.no innen 19. desember. Kommer DU?

Tittel
Innhold