-Teatret bidrar positivt

Fra forestillingen "The 39 Steps" der Tom Styve fra Lillehammer (i midten) har en av rollene. Foto: Gisle Bjørneby

I 2013 vedtok Oppland fylkesting å foreta en kvalitativ undersøkelse av Teater Innlandet etter tre fulle års drift. Evalueringsrapporten fra Proba samfunnsanalyse er ferdigstilt.

I Probas rapport står det: «Vår vurdering er at Teater Innlandet har en viktig betydning for det lokale scenekunstmiljøet i Oppland. I tillegg til at samarbeidet med de lokale arrangørene bidrar til at forestillingene blir tilgjengelige for befolkningen, bidrar det også til inspirasjon, både for lokale scenekunstamatører, men også for arrangørene. Teater Innlandets engasjement vis a vis scenekunstnere bosatt i fylket har både økonomisk og en kunstnerisk betydning, selv om betydningen ikke er lik for alle. Sett i lys av Teater Innlandets mandat og ressurser er vår vurdering at teatret bidrar positivt til målsettingen om å utvikle det lokale scenekunstmiljøet i Oppland.»

Teatersjef Janne Langaas leser rapporten med stor interesse og glede:
-Det vi i utgangspunktet trodde skulle handle om et blikk på teatrets hovedoppdrag, nemlig produksjon av scenekunst, har vist seg å handle om teatrets betydning for og samvirke med det øvrige kulturlivet i Oppland. Vi består ettersynet med glans.

Teater Innlandets viktigste oppdrag, gitt av Hedmark og Oppland fylkeskommuner, er å skape gode forestillinger som skal turnere i begge fylker. I tillegg skal teatret «bidra til utviklingen av Innlandets kunst- og kulturliv». Det er dette evalueringen undersøker.

Rapporten viser at kunstnere og spillesteder opplever dialogen med teatret som god. Teatret blir anerkjent for kvalitet i alle ledd. Samtidig tar teatret med seg tips og idéer fra evalueringen for videre utvikling av samarbeidene.

Om valg av samarbeidspartnere sier teatersjefen:
-Jeg sa tidlig i min sjefsperiode at teatret ville konsentrere seg om å støtte og samarbeide med de profesjonelle kunstnerne som søker å leve av sitt kunstnervirke. I dette lå og ligger ingen nedvurdering av amatørvirksomheten, men en aksept av at teatret ikke kan bidra overalt. Da er en prioritering av profesjonelle aktører som samarbeidspartnere naturlig.

Teatret ønsker skuespillere og dansere fra regionen i oppsetningene, men det er kunstnerisk kvalitet som er og må være førende. Teatret prioriterer de skuespillerne og danserne som teatret mener gir publikum den beste opplevelsen. Men står valget mellom to som er like aktuelle for en rolle, velges en aktør fra regionen.

Janne Langaas er glad for at evalueringen viser at de scenekunstnere teatret har hatt kontakt med, enten gjennom ansettelse, samarbeid eller dialog, er fornøyde med teatret:
-Vi har dessverre ikke ressurser til alle frigrupper og enkeltkunstnere som ønsker å samarbeide med oss. Men at de som har vært i dialog med oss på ulike måter føler seg verdsatt og tatt på alvor, blir jeg stolt over å høre.

Teatret har eksistert i 5 år og har i løpet av denne korte perioden markert seg som en leverandør av god kunst og en raus samarbeidspartner for frie scenekunstkompanier. Gjennom disse årene har 37 scenekunstnere, musikere, dramatikere og regissører fra Innlandet hatt oppdrag for teatret.

-Kunstnerne i de to fylkene samarbeider godt med oss og med hverandre, sier Langaas. Teater Innlandet er glade for å kunne bidra til utviklingen av Innlandets kunst- og kulturliv gjennom disse samarbeidene.

Du kan lese hele evalueringsrapporten her

PRESSEMELDING
Tittel
Innhold