Ett fylke - ett teater

Ett fylke - ett teater

Teatersjef Janne Langass om dagens fremlagte kulturmelding:

To fylker skal bli til ett, og en ny identitet skal bygges, ikke fra grunnen av, men på en solid grunnmur av lange og mange tradisjoner. Om et års tid er Hedmark og Oppland ett fylke; Innlandet.

For Teater Innlandet er ikke denne virkeligheten ny. Fra opprettelsen 1. april 2010 og fram til idag har vi vært regionteatret for innbyggerne i Innlandets 48 kommuner. I løpet av de første 8 årene har vi spilt 3 130 forestillinger for over 237 000 publikummere. Vi har besøkt kulturhus, grendehus, skoler, barnehager, eldresentre og bibliotek, og har markert oss som et regionteater som tar lokal tilstedeværelse på alvor. Vi spiller der folk bor. Det skal vi fortsette med.

Teatret har vokst seg inn i publikums hjerter gjennom gode forestillinger for alle målgrupper. Fra de brede publikumsvinnerne, som Bør Børson jr., via våre co-produserte danseforestillinger, som Hello (i samarbeid med Therese Slob), til Hedda-prisvinnende og politisk aktuelle Rekyl. Gjennom rause co-produksjoner med frie kompanier og enkeltkunstnere har vi fått en betydning som strekker seg langt ut over regionens grenser og gjør oss til en viktig nasjonal aktør.

Kulturmeldingen har gitt oss konturene av hva regionreformen vil bety for alle landets regionteatre, men fortsatt gjenstår mange avklaringer. Vi er glade for at man viderefører prinsippet om delt finansiering mellom stat og region for et nasjonalt nettverk av profesjonelle musikk- og scenekunstinstitusjoner. Teater Innlandet er en del av dette nettverket. Men ordningen med faste fordelingsnøkler knyttet til statens budsjettvedtak står for fall, og departementet varsler at man vil gå i dialog med hver enkelt fylkeskommune, med sikte på å bli enige om prosentfordelingen av statlig versus regional finansiering.

Å avslutte ordningen med faste fordelingsnøkler knyttet til statens budsjettvedtak er en stor endring, og kan være et brudd med tanken om Staten som garantist for et enhetlig kulturtilbud over hele vårt langstrakte land. Men endringen bærer også bud om flere muligheter.

På vegne av Teater Innlandet, de ansatte og vårt styre, finner jeg det på sin plass å understreke at vårt fokus på tilstedeværelse i Innlandet, og vårt bidrag som samarbeidspartner, rådgiver og kompetansesenter for fylkets kunst- og kulturliv selvsagt videreføres. Vår ambisjon er uansett finansieringsmodell å videreutvikle vår rolle som kunstnerisk fyrtårn for Innlandet. Vi ser fram til en enda tettere dialog med både politikere, kunstnere og publikum. Vi er trygge på at fylkets politikere gir teatret forutsigbare budsjetter og slik anerkjenner verdien av å ha en sterk teaterinstitusjon med fokus på Innlandet, men også med nasjonale og internasjonale ambisjoner.

Vi er stolte over at Teater Innlandet stadig trekkes fram som det gode eksempelet på at Hedmark og Oppland sammen kan bli et sterkt og tydelig Innlandet. Som kulturell spydspiss og en av de sentrale kunstprodusentene i regionen, vil vi bidra til å bygge stolthet og identitet. Kunsten skal være en samlende faktor. Vi bringer befolkningen sammen. Vi skal fortsette å være brobygger, identitetsskaper og leverandør av hjertevarme opplevelser for publikum i by og bygd. Fordi vi er her for alle i Innlandet. Fordi alle trenger et spark i sjelen.

Janne langaas
teatersjef

23.11.2018

Foto: Gisle Bjørneby


Tittel
Innhold