Disse tekstene og konseptene har DUS-deltakerne valgt

Lik meg av Mari Hesjedal
I Lik meg møter me ei gruppe ungdommar i verda deira. Denne verda er som alle andre verder, seier dei. Det finst folk og det finst reglar: Lik meir. Le meir. Se meir. Del meir. Lik fotball. Lik smoothie. Lik botox. Lik blonder. Lik lykke. Lik venner. Lik kvite tenner. Lik høge ambisjonar. Lik telefonar. Lik resultat og prestasjonar. Lik meg. LIK MEG handlar om å finne seg sjølv, (i) kvarandre. Det handlar om å like og bli likt i ei verd som kanskje er grenselaus. Det handlar om kjensler og kyss, og eit virus.

Den store klassepesten av Kjetil Indergard
Charlotte er klassens bitch og sjefsmobbar, men under ein bursdagsfest heime hos ei av dei andre jentene, går ho for langt. Resten av klassen får nok, og bind henne fast til ein stol. Derifrå og ut handlar stykket om kva klassekameratane skal gjere med ho. Nokre meiner dei må sleppe ho laus igjen, medan andre synest dei skal torturere henne litt først. Enkelte meiner dei bør prøve å få ho til å forstå at ho øydelegger miljøet i klassen. Og nokon foreslår at dei rett og slett tar livet av henne og grev henne ned i skogen ...

Blanke Ark – Grenser < = > RESPEKT
Blanke Ark er et konsept uten tekst som gruppene kan velge å bruke. Dette er ikke primært en invitt til å skrive, men å utforske en annen tilnærming og et annet formspråk. I det siste året har det vært mye oppmerksomhet rundt seksuell trakassering og det å bli krenket av andre. Mange av sakene har handlet om ikke-jevnbyrdige relasjoner, som aldersforskjell og maktposisjoner, men hvordan er det ungdom i mellom? Hva slags forhold har ungdom til begrepene «Grenser» og «Respekt»? Jonas Gahr Støre har sagt at det er et tidsskille, før og etter metoo. Er det sånn? Er det sånn også for de som er unge, de som eier framtida?

Retningslinjer for Blanke Ark: Lag en forestilling som handler om dette, men ikke tenk at dere skal skrive et teaterstykke. Forestillingen kan være ordløs, som i dans, eller det kan være minimalt med tekst.
Det offisielle Norge har hatt et pedagogisk opplegg på siden til Fylkesmannen.no. Finn gjerne elementer herfra som dere kan bruke på noe vis. Er dokumentet nyttig og viktig for ungdom, eller kan det virke mot sin hensikt? Må alt som omhandler dette temaet bare bli alvorlige, eller kan det også være rom for humor, ironi, galgenhumor og lek?

Tittel
Innhold