DUS-invitasjon til ungdomsteater-grupper!

Foto: Kristin Bengtson Fra forrige DUS-festival i 2015: Stange kulturskoles "Bønn for Anna"

Den Unge Scenen (DUS) er ny dramatikk for ungdom – som spilles av ungdom.

I den kommende runden av DUS er det to mulige veier fram til forestillingen. Enten gjennom å jobbe med en DUS-tekst eller med Blanke Ark. Blanke Ark er nytt i DUS-sammenheng og går ut på å utvikle en forestilling uten en tekst som utgangspunkt. Men ett felles utgangspunkt vil det bli.

DUS 16/17s dramatikere er godt i gang med spennende tekster, blant annet fra Kristofer Blindheim Grønskag, og Gine Cornelia Pedersen (kjent bla. fra serien unge lovende). Det jobbes også med manus skrevet av ungdom, i dramatikk-konkurransen med frist tidligere i år. Alle tekstene vil bli sendt ut 27. mai til gruppene som skal være med i denne DUS-runden.

Teater Innlandet er regional arrangør og i utgangspunktet følger vi opp seks grupper. Noen kriterier for å være med:
- Meld deres interesse snarest, og senest innen 13.mai
- Gruppas medlemmer må være mellom 13 og 19
- Instruktøren bør være med på Seminar i Oslo 11.juni, der nye tekster og konsept blir presentert
- Instruktøren må være med på Seminar i Stavanger 9.-11.september
- Gruppene mottar ikke produksjonsstøtte, men får dekket utgifter i forbindelse med seminarer og festivaler i DUS.
- Premiere på forestillingen må være innen 24.mars 2017
- Gruppa må delta på Regional Festival på Hamar 25. og 26.mars 2017
- En av gruppene i regionen blir plukket ut til å delta på nasjonal festival i Oslo, 11. - 13 mai 2017


Fortsatt interessert?
Ta kontakt med Kari Dæhlin, tlf. 45234998, kari.daehlin@teaterinnlandet.no så fort som mulig og innen 13.mai. Se gjerne på www.dus.as eller DUS – den unge scenen på Facebook.

Har din UNGDOMSTEATERGRUPPE lyst til å være med i DUS 16/17?
Tittel
Innhold