Nå kan skoleklasser i Innlandet igjen søke Sparebank1 Østlandets billettfond!

Fra "Man tager 20 egg" Foto: Gisle Bjørneby

SpareBank1 Østlandet og Teater Innlandet opprettet i 2016 et billettfond som gir klasser i grunnskolen, på videregående trinn og i kulturskolen mulighet til å søke om fribilletter til Teater Innlandets forestillinger.

Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse bevilget kr. 375 000,- til fondet gjennom gavetildelingen i 2017, og antallet billetter som deles ut skoleåret 2017/2018 er hele 2000!

Lærere, elever, FAU-representanter og foreldrekontakter kan søke på vegne av hele klasser.
Høsten 2017 kom det inn søknader om til sammen 2300 billetter, og 1150 skoleelever fikk se forestillingene Solveigs 2. sang, KORPS og HELLO gjennom ordningen. Til vårens forestillinger deler vi altså ut om lag 850 billetter.

-Her gjelder det å være snar med søknadene, sier Randi Strømbu, som er informasjonskonsulent i Teater Innlandet og ansvarlig for å administrere ordningen. -Søknaden skal være enkel og kun inneholde navn på skole, klasse, ønsket antall billetter, ønsket forestilling, spillested og spilledato. Dersom det er mange om beinet vil vi avgjøre det hele med en loddtrekning, men søknadene må uansett være oss i hende innen fristen, som for vårprogrammet er 22. januar. Alle skoleelever som ser dette bør «mase» litt ekstra på klassene sine slik at de passer på å benytte seg av ordningen!

Stikkord for våren er suppeteater med alle kokebøkers mor, Hanna Winsnes, et dagsaktuelt drama basert på Victor Hugos største roman og en eksplosiv og uttrykksfull danseforestilling.

Det er åpnet for å sende inn søknader, og det kan søkes om billetter til Man tager 20 egg, De elendige og Kaboom.

For ytterligere informasjon, kontakt Randi Strømbu på telefon 91545951 eller epost

Les mer:
Man tager 20 egg
De elendige
Kaboom

Søknaden sendes til billettfond@teaterinnlandet.no Utvidet frist: 22. januar

Tittel
Innhold