Ønsker du fribilletter til klassen din?

"Jeg er Robin Hood" har premiere 13. oktober 2016

Sparebanken Hedmark og Teater Innlandet har opprettet et billettfond som gir klasser i grunnskolen, på videregående trinn og i kulturskolen mulighet til å søke om fribilletter til Teater Innlandets forestillinger. Lærere, elever, FAU-representanter og foreldrekontakter kan søke på vegne av hele klasser.

Høsten 2016 er det mulig å søke om fribilletter til følgende forestillinger: Jeg er Robin Hood, Rekyl, Promise of Departure* og Et juleeventyr*. (Til lærere som ønsker å gjøre dette som ledd i undervisningen, anbefaler vi spesielt Jeg er Robin Hood, som vi vil utarbeide pedagogisk materiell til.) Søknadsfristen er 25. august.

* Turnéene til «Promise of Departure» og «Et juleeventyr» er ikke helt klare enda. Det er likevel mulig å søke om billetter til disse allerede nå, så vil vi komme med oppdatert informasjon så snart turnéene er klare. «Promise of Departure» skal på turné i perioden 10.-27. november. «Et juleeventyr» skal på turné 17. november–18. desember.

Søknaden må inneholde:
• Navn på skolen
• Navn på kontaktperson, samt informasjon om klassetrinn/kulturskolegruppe
• Forestilling, dato og spillested det søkes om billetter til
• Antall ønskede billetter **

** Billettfondet er for barn og ungdom. Vi har forståelse for at en lærer eller en annen voksen normalt ikke kan ta med seg ei hel klasse alene og åpner derfor opp for at det kan søkes om billetter til voksne som ledsagere. Vi ber om at dette antallet spesifiseres i søknaden.

Søknaden sendes til billettfond@teaterinnlandet.no

Har du spørsmål? Kontakt Sigrun Breck Oustad, telefon 911 68 728.


Søk
Sparebanken
Hedmarks billettfond
Tittel
Innhold