Audition Babytriller

Foto fra "Høyt oppe i fjellet", 2011

Teater Innlandet fortsetter å satse på kunst for de minste. I 2016 setter vi opp en ny forestilling for barn 0-3 år, Babytriller!

I den forbindelse inviterer vi til
Workshop/audition lørdag 24. oktober fra kl.12:00 –16:00 i Hamar kulturhus, Teater Innlandets lokaler.

Vi søker etter to dansere eller godt fysisk skolerte utøvere, og en musiker.
Det er en fordel å kjenne til scenisk skapende arbeide for barn og unge, gjerne den aller yngste målgruppen. Interesse og vilje til å kommunisere med målgruppen er helt nødvendig.
Musiker bør håndtere ulike instrumenter og gjerne være kjent med å kunne lage lydlige og akustiske objekter.

Workshopen består av gruppeoppgaver og individuelle oppgaver knyttet til kunstproduksjon for de minste. Det blir også samtaler og et kort intervju. Workshop/audition ledes av Karstein Solli.

Oppstart prøver 4. januar og premiere 6. februar 2016.

Koreograf for produksjonen er Karstein Solli som har lang erfaring med prosjekter rettet mot denne aldersgruppen gjennom sitt arbeide hos Seanse – senter for kunstproduksjon i Volda.

Søknad om deltakelse på audition sendes epost@teaterinnlandet.no senest mandag 5. oktober. Aktuelle søkere vil få innkalling til workshop/audition. Aktører med bosted i Innlandet oppfordres til å søke.


Tittel
Innhold