KRIG: Mot terrorisme

Anders Romarheim, statsviter og forsker ved Institutt for Forsvarsstudier

Statsviter og forsker Anders Romarheim er foredragsholder premieredagen på Jorstadmoen leir. Han har kalt foredraget KRIG: Mot terror. Blant spørsmålene han stiller seg er: Hva er krig, og hva er terrorisme? Og kan krig benyttes for å bekjempe nettopp terror? Under President Bush utkjempet USA en krig mot terrorisme; hva skjedde med den?

Alle disse problemstillingene aktualiseres gjennom det tiltagende militære engasjement for å nedkjempe ISIL.

Jørstadmoen leir, Salonen, 25. september kl. 19:00
Tittel
Innhold