Arbeiderpartiet foreslår ekstra midler til Teater Innlandet

Foto: Lars Martin Bø

Teater Innlandet har i dag fått gledelige nyheter fra Arbeiderpartiet. Partiet offentliggjør om en uke sitt forslag til alternativt statsbudsjett. I sitt forslag har de lagt inn 2 millioner kroner ekstra til Teater Innlandet. Arbeiderpartiet og Teater Innlandet håper på flertall blant de andre partiene for dette forslaget.

Da statsbudsjettet ble offentliggjort 12. oktober registrerte vi at regjeringen nok en gang valgte å ikke kompensere landets institusjonsteatre for kommende års forventede lønns- og prisvekst. Alle teatre fikk en økning i tilskuddene som tilsvarer ca. 2,2%. Når man vet hvor personintensive institusjonsteatrene er, slår det ekstra hardt ut når forventet lønnsvekst i 2018 er på 3%. Vi står nå i en situasjon hvor nedskalering av vårt tilbud til publikum tvinger seg fram.

Teatersjef Janne Langaas er svært glad for nyheten, og ser på forslaget om en reell økning i Teater Innlandets budsjett som en anerkjennelse av teatrets store fokus på lokal tilstedeværelse, høy turnévirksomhet og samarbeid med det frie scenekunstfeltet.

At teatrets budsjett i dag ligger vesentlig under de regionteatrene vi bør sammenlikne oss med, virker urimelig med tanke på Teater Innlandets fokus og utvikling. Arbeiderpartiets forslag vil innebære at teatret kan opprettholde produksjonstakten og turnéaktiviteten, fortsette de rause co-produksjonene med frie kompanier og ikke minst videreføre støtten og samarbeidet med det lokale kulturlivet i Hedmark og Oppland. Vi håper på flertall for Arbeiderpartiets forslag.

Arbeiderpartiet tilgodeser Teater Innlandet i sitt forslag til alternativt statsbudsjett
Tittel
Innhold